Uutiset & tietoa kierrätyksestä

EU:n akkuasetus tuo uusia vaatimuksia teollisuudelle

Marcus Martinsson

"Asetus edellyttää valmistajilta ja kierrätysyrityksiltä uudenlaista yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi. Meillä ja asiakkaillamme on edessä tärkeä ja jännittävä matka. Jatkuvat aloitteemme luovat arvoa maapallolle ja asiakkaille uuden asetuksen ja akkumarkkinoiden kehityksen mukaisesti."

Marcus Martinsson

Alla ote EU:n uudesta asetuksesta:

Läpinäkyvää tietoa akuista ja jäljitettävyydestä

 • Valmistajien tulee tarjota pääsy sellaisten akkujen ohjausjärjestelmiin, joiden kapasiteetti on yli 2 kWh (ajoneuvojen akut). Tämä helpottaa akkujen käsittelyä ja määrittelyä siitä, että kannattaako akut ohjata uudelleenkäyttöön vai kierrätykseen.
 • Samantyyppisistä ajoneuvojen akuista ja teollisista akuista tulee käydä ilmi, mitä materiaaleja ne sisältävät, kuinka paljon ja mikä on materiaalien alkuperä.
 • EU:n tavoitteena on, että vuodesta 2027 lähtien akkuihin on merkitty niiden valmistaja, tyyppi, valmistuspäivä, vaaralliset aineet ja muut tiedot, jotka edistävät kierrätystä tai uudelleenkäyttöä.
 • Kunnostettujen tai uudelleenkäyttöön ohjattujen akkujen mukana on toimitettava tiedot niiden tilasta, todistus omistajanvaihdoksesta ja tekninen dokumentaatio.
 • Kun akut on käytetty loppuun alkuperäisessä tuotteessa, valmistajien on annettava akuista tietoa jätteiden määrän vähentämiseksi ja materiaalisisällön uudelleenkäytön tai kierrätyksen edistämiseksi. Heidän on toimitettava myös tietoa siitä, kuinka ajoneuvojen akut voidaan purkaa, kuljettaa ja kierrättää turvallisella tavalla. Lisäksi he ovat velvollisia raportoimaan akkujen sisällön ympäristö- ja terveysvaikutuksista.
 • EU haluaa ottaa käyttöön elektronisen akkupassin kapasiteetiltaan yli 2 kWh:n ajoneuvojen akuille ja teollisille akuille. Akkupassi sisältää kaikki saatavilla olevat tiedot kustakin akusta. Kun akun tila muuttuu (esimerkiksi korjauksen tai uudelleenkäytön vuoksi), passin tiedot päivitetään.

Kierrätyksen ja uudelleenkäytön lisääminen

 • Tämänhetkinen kierrätysvaatimus on 50 prosenttia akun painosta. Vuonna 2026 kierrätysvaatimus litiumioniakkujen osalta on 65 prosenttia, ja vuonna 2031 jo 70 prosenttia. Kasvussa eivät kuitenkaan ole ainoastaan kokonaisten akkujen kierrätysosuudet. Kierrätysvaatimuksia asetetaan myös materiaalitasolla esimerkiksi litiumille, koboltille, kuparille, nikkelille ja lyijylle. Nämä vaatimukset tiukentuvat vuonna 2030. Esimerkiksi litiumin kierrätyksen tulee kasvaa 35–70 prosenttia vuosina 2026–2030. EU:n tavoitteena on, että jo vuonna 2026 koboltista, kuparista, nikkelistä ja lyijystä kierrätetään 90 prosenttia.
 • Kierrätysyritysten on raportoitava vuosittain käsiteltyjen ja kierrätettyjen akkujen määrä sekä erilaisten talteenotettujen akkumateriaalien kierrätysosuudet. Lisäksi asetetaan vaatimuksia kierrätysprosessien tehokkuuden mittaamiselle.
 • Valmistajien on varmistettava, että kannettavien akkujen keräysosuus nousee 45 prosentista (vuonna 2026) 70 prosenttiin (vuonna 2030).
 • Käytettyjen akkujen vienti EU:n ulkopuolelle sallitaan vain siinä tapauksessa, että vastaanottajan akkujen käsittelyn voidaan taata noudattavan vähintään EU:n oman asetuksen vaatimuksia.

Kierrätettyjen raaka-aineiden käytön lisääminen

 • Akkuasetuksen tavoitteena on, että jo vuonna 2027 on saatavilla läpinäkyvää tietoa siitä, kuinka paljon kierrätettyä kobolttia, litiumia, nikkeliä ja lyijyä ajoneuvojen uudet akut sisältävät. Koboltin ja litiumin osalta kierrätysmateriaalien käytön tulee yli kaksinkertaistua vuosina 2030–2035.

Näin se toimii

Tulevaisuuden akkukierratys

Tulevaisuuden akkukierratys

Maailma sähköistyy vauhdilla. Akut antavat virtaa arkeemme: älylaitteisiin, kodinkoneisiin, työkaluihin ja autoihin. Tämä muutos tuo mukanaan mielenkiintoisia mahdollisuuksia, mutta myös uudenlaisia haasteita.
Elektroniikan litiumioniakkujen kierrätys

Elektroniikan litiumioniakkujen kierrätys

Katso video ja tutustu miten Stena Nordic Recycling Center -laitoksella kierrätetään sähkölaitteiden pienakkuja. Lajitteluprosessin aikana akuista pystytään erottelemaan raaka-aineita uusien akkujen valmistusta varten.
Sähköautojen akkujen käsittely kiertotalouden mukaisesti

Sähköautojen akkujen käsittely kiertotalouden mukaisesti

Näin Stena Recycling käsittelee sähköajoneuvojen akkuja. Videolla pääset tutustumaan prosessin eri vaiheisiin mm. akkujen analysointiin, latauksen purkamiseen ja akkujen ohjaamiseen joko uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen.
EU:n akkuasetus haastaa alan toimijat

EU:n akkuasetus tuo uusia vaatimuksia teollisuudelle

EU:ssa käsitellään parhaillaan ehdotusta uudesta akkuasetuksesta, jonka odotetaan astuvan voimaan vuonna 2022–2023. Asetus edellyttää akkujen valmistajilta ja kierrätysyrityksiltä uudenlaista yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi.
Uusi kierrätyslaitos, uusi kumppanuus, uudet mahdollisuudet

Uusi kierrätyslaitos, uusi kumppanuus, uudet mahdollisuudet

Maailma sähköistyy vauhdilla – akut antavat virtaa arkemme yhä useammin. Tämä tuo mukanaan mielenkiintoisia mahdollisuuksia, mutta myös uudenlaisia haasteita.
Akkujen ilmastoälykäs käsittely elinkaaren alusta loppuun

Akkujen ilmastoälykäs käsittely elinkaaren alusta loppuun

Käytetyt litiumioniakut ovat täynnä raaka-ainetta, jota voidaan hyödyntää uusien akkujen valmistuksessa. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että niitä käsitellään oikein koko elinkaaren ajan aina suunnittelusta materiaalien kierrätykseen asti.
Asiantuntijamme vastaavat – akkujen kierrätyksen tulevaisuus | Stena Recycling

Asiantuntijamme vastaavat – akkujen kierrätyksen tulevaisuus

Saimme monia mielenkiintoisia kysymyksiä The Future of Battery Recycling -webinaarin yleisöltä. Olemme koonneet kaikki kysymykset ja vastaukset teille nähtäväksi. Kysymyksiin vastasivat tapahtumaan osallistuneet asiantuntijat ja Stena Recyclingin tutkimus- ja tuotekehitysosasto.
Jaa artikkeli