Nyheter & Innsikt

EUs batteriforordning stiller nye krav til bransjen

Marcus Martinsson

«Lovverket bidrar til nye, sirkulære partnerskap mellom produsenter og gjenvinningsselskaper. Vi legger ut på en viktig og spennende reise med kundene våre. Våre pågående initiativer skaper verdi for kundene våre og planeten vår, og er i tråd med den nye lovgivningen og utviklingen i batterimarkedet»

Marcus Martinsson

Her er et utdrag fra EUs lovforslag:

Åpen informasjon om batterier og sporbarhet

 • Produsenter vil bli pålagt å gi tilgang til informasjon i kontrollsystemer for bilbatterier med en kapasitet på 2 kWh eller mer. Dette gjøres for å forenkle håndteringen av disse batteriene og for å fastslå om de er egnet for gjenbruk eller gjenvinning.
 • Materialinnholdet, mengden av hvert materiale og opprinnelsen til det skal angis på bilbatterier og industribatterier.
 • Fra 2027 krever EU at batteriene merkes med produsentens navn, batteritype, produksjonsdato, innhold av farlige stoffer og annen informasjon som tilrettelegger for gjenvinning eller gjenbruk.
 • Sammen med rekondisjonerte eller gjenbrukte batterier skal det følge med dokumentasjon på status, eierbevis og teknisk dokumentasjon.
 • Produsenter vil bli pålagt å inkludere informasjon sammen med utrangerte batterier slik at det minimerer avfall og bidrar til gjenbruk eller gjenvinning av materialinnholdet. De må også gi informasjon om hvordan bilbatterier trygt skal demonteres, transporteres og gjenvinnes. I tillegg er de forpliktet til å informere om miljøpåvirkningen og helseeffekten av batteriinnholdet.
 • EU søker å innføre et elektronisk batteripass for industri- og bilbatterier med en kapasitet på 2 kWh eller mer, som vil inneholde all tilgjengelig informasjon om hvert batteri. Når batteristatusen endres (f.eks. på grunn av reparasjon eller gjenbruk), må denne informasjonen oppdateres.

Økt gjenvinning og gjenbruk

 • Det er et aktuelt krav at minst 50 % av batteriets vekt skal gjenvinnes. Fra 2026 vil dette kravet øke til 65 % for litiumionbatterier og til 70 % fra 2031. Det vil også bli innført bestemte krav til gjenvinning av litium-, kobolt-, kobber-, nikkel- og blyinnholdet i batteriene. For eksempel vil den nødvendige gjenvinningsgraden for litium øke fra 35 til 70 % mellom 2026 og 2030. EU søker å sette 90 % gjenvinningsrate for kobolt, kobber, nikkel og bly fra 2026.
 • Gjenvinnere må rapportere årlig om mengden batterier de håndterer og gjenvinner, samt gjenvinningsgradene for de ulike materialene som er utvunnet. Det vil også være et krav å måle effektiviteten i gjenvinningprosessene.
 • Produsenter vil bli pålagt å øke antall portable batterier de samler inn med 45 % innen 2026, og med 70 % innen 2030.
 • Eksport av brukte batterier utenfor EU er kun tillatt hvis mottakerens batterihåndteringsprosedyre oppfyller EUs krav.

Økt bruk av gjenvunnede råvarer

 • Allerede i 2027 vil den foreslåtte EU-lovgivningen kreve at produsenter gir transparent informasjon om mengden gjenvunnet kobolt, litium, nikkel og bly i nye bilbatterier. Den påkrevde mengden gjenvunnet kobolt og litium vil mer enn dobles fra 2030 til 2035.

Les mer

Fremtidens gjenvinning av batterier

Fremtidens gjenvinning av batterier

Antallet batteridrevne produkter som produseres over hele verden akselererer raskt. Batterier driver nå hverdagen vår – fra smartenheter og husholdningsapparater til elektriske verktøy og elbiler.
Gjenvinning av små litiumionbatterier | Stena Recycling

Gjenvinning av litiumionbatterier fra elektronikk

Finn ut hvordan små batterier fra alle typer elektriske produkter gjenvinnes på Stena Nordic Recycling Center. I sorteringsprosessen separeres batteriene og blir til slutt ressurser for nye batterier.
Ta vare på batteriene i elektrifiserte biler

Den sirkulære håndteringen av batterier fra elbiler

Stena Recycling håndterer batterier fra elbiler. Følg trinnene som viser hvordan batteriene undersøkes, utlades og enten gjenbrukes eller resirkuleres.
EUs batteriforordning vil fremme nye, sirkulære partnerskap for industrien

EUs batteriforordning stiller nye krav til industrien

EU utarbeider strengere batteriforordninger, som forventes å tre i kraft i 2022-2023. Når disse forskriftene er vedtatt, vil de kreve nye, sirkulære partnerskap mellom batteriprodusenter og gjenvinningsanlegg.
Nytt anlegg for batterigjenvinning i nærheten av kundene

Nytt anlegg for batterigjenvinning i nærheten av kundene

Verden blir stadig mer elektrisk. Rask. Stena Recycling bygger et nytt anlegg for gjenvinning av batterier og begynner en spennende reise med eksterne partnere.
Batteriets verdikjede

Batteriets levetid: trender og initiativer i verdikjeden

Litium-ionbatterier er en god ressurs for å produsere nye batterier. Men det er viktig å håndtere dem på riktig måte gjennom hele produktets levetid. Fra design til resirkulering av materialene. Har du kontroll over batteriene dine?
Svar fra ekspertene – Fremtiden innen batterigjenvinning | Stena Recycling

Svar fra ekspertene våre – fremtidens batterigjenvinning

Vi mottok mange interessante spørsmål fra deltakerne som deltok på webinaret The Future of Battery Recycling. Her har vi samlet alle spørsmålene og svarene. Svarene kommer fra ekspertene som deltok på arrangementet og Stena Recyclings forsknings- og utviklingsavdeling.
Del artikkel