Batteriets verdikjede
Nyheter & Innsikt

Batteriets levetid: trender og initiativer i verdikjeden

Les videre om ulike steg og løsninger for å få mest mulig ut av litium-ion-batteriene.

1 – Design for en sirkulær økonomi

Det handler om å gjøre det riktig fra starten av og tenke på hele levetiden til produktet. Allerede i utformingen av et batteri kan produsentene sørge for at det kan gjenvinnes og gjenbrukes enkelt og effektivt i fremtiden.

Trend: EUs kommende lovgivning om batterier stiller flere krav til at nye batterier skal inneholde gjenvunnede materialer, noe som gjør gjenbruk og gjenvinning enklere. Stadig flere selskaper har klare mål om å redusere karbonavtrykket sitt, og produktutvikling spiller en viktig rolle for å oppnå dette.

Løsningen: Lær mer om sirkulær produktdesign av en ekspert fra Stena Recycling.

2 – Produksjon med redusert klimapåvirkning

Bruk av gjenvunnede råvarer reduserer karbonavtrykket til batteriet. Årsaken er at det er mer klimasmart å bruke råvarer fra gjenvunnede materialer i stedet for planetens uberørte ressurser.

Trend: Elektrifiseringen vokser i et raskt tempo. Det er en global jakt på de begrensede ressurser som trengs for å produsere litium-ion-batterier.

Løsningen: Millioner av tonn med gjenvunnede råvarer produseres hvert år ved Stena Recyclings gjenvinningsanlegg. Råvarene hjelper bedrifter med å redusere klimapåvirkningen. Gjennom ulike initiativer kan vi produsere flere av råvarene som trengs for ytterligere elektrifisering.

3 – Produktbruk – imøtekomme forbrukernes krav

Trend: Forbrukernes forventninger til bærekraft påvirker i økende grad kjøpsbeslutningene deres. Batterier som inneholder materialer som er gjenvunnet og som er enkle å gjenvinne bidrar til at produsentene tiltrekker seg kunder. I en undersøkelse Stena Recycling utførte med 5000 forbrukere sa 92 % at de forventet at produsentene brukte mer gjenvunnede materialer. 86 % mente det var viktig å vite at produktet kunne gjenvinnes.

Delta i undersøkelsen om forbrukernes syn på sirkularitet

4 – Innsamling, transport og sporbarhet

Sikker håndtering av batterier er viktig for å hindre brann, alle steder der batterier håndteres.

Trend: Sporbarhet er en viktig del av EUs lovforslag, inkludert et foreslått batteripass der informasjon om batteriet er samlet. Det dekker alt fra materialinnhold til instruksjoner for transport og riktig resirkulering.

Løsningen: Med 178 gjenvinningsanlegg kan vi samle inn batterier og annet avfall fra 100 000 kunder i alle slags bransjer. Dedikerte batterisentre etableres i alle våre markeder.

Med riktig oppsamlingsutstyr kan batterier håndteres og transporteres på en sikker måte. I Sverige samarbeider Stena Recycling med mer enn tyve store resirkuleringssentre for tidlig utsortering av batteridrevne produkter fra husholdninger. Dette muliggjør en mer effektiv og sikker gjenvinning i neste trinn. Et annet eksempel er Safebox , en robust stålkasse som vi har utviklet for sikker transport av bilbatterier. Håndteringen av batteriet dokumenteres for god sporbarhet.

5 – Sortering for gjenbruk eller gjenvinning

Brukte batterier kan håndteres på forskjellige måter. De kan brukes til gjenbruk der produktets levetid forlenges eller gå rett til gjenvinning.

Trend: Den utfordrende mangelen på elektrisitetskapasitet i samfunnet er en viktig årsak til mer gjenbruk av batterier i energilagring. EU ønsker å stimulere til mer gjenbruk og gjenvinning for å beskytte fremtidens batterimaterialer. De forventede kravene vil påvirke både produksjonsindustrien og gjenvinnere.

Løsning: På Stena Recyclings batterisentre vurderes ytelsen til batteriene. Hvis de er i god stand, kan bilbatterier ha mer levetid og kan gjenbrukes. Batteriet gjenvinnes hvis det er oppbrukt.

6 – Utlading og demontering

Et brukt bilbatteri kan inneholde opptil 600 volt, nesten dobbelt så mye som vi får i vanlige stikkontakter. Sikkerhet er derfor viktig i alle ledd.

Trend: Branner forårsaket av litium-ionbatterier øker. EUs lovforslag krever at produsentene angir informasjon på batteriene som bidrar til sikker håndtering og resirkulering.

Løsningen: På Stena Recyclings batterisentre tømmes batteriene for strøm under strenge sikkerhetsregler – ekspertisen til våre ansatte er en nøkkelfaktor. Batteriboksene demonteres, og plast, metall og andre materialer resirkuleres.

7 – Gjenvinning – råvarer til nye batterier

Gjenvinningsprosesser avgjør hvor mye materiale som ekstraheres og kan brukes til nye batterier. Råvarer skal være av høy kvalitet og erstatte flere materialer laget av jomfruelige materialer.

Trend: Både bedrifter og myndigheter driver utviklingen av økt gjenvinning av batterier. Les mer om EUs krav til økt gjenvinning her.

Løsning: Stena Recycling iverksetter flere initiativer for å utvikle gjenvinning av batterier. I Halmstad bygges det et anlegg for gjenvinning av litiumionbatterier fra både kjøretøy og elektronikk. Anlegget vil ekstrahere «black mass», en materialblanding av kobolt, litium, nikkel og andre batterimaterialer fra batterier fra kunder i hele Norden, Polen, Tyskland og andre deler av Europa. Den best tilgjengelige teknologien vil bli brukt i prosessen. Anlegget er også skalerbart for voksende batterivolumer i markedet.
Gjennom et samarbeid med eksterne parter, kan materialene foredles med avanserte kjemiske prosesser og bli kvalitetsråvarer i produksjonen av nye batterier.

8 – Gammelt batteri blir et nytt

Bruken av resirkulerte materialer bidrar til et redusert karbonavtrykk i produksjonen av et nytt batteri. I tillegg kan vi bevare råvarene som er begrenset på planeten vår. Gjenvinning bidrar derfor til å sikre at kobolt, litium, nikkel og andre viktige batterimaterialer vil vare inn i fremtiden.

Trend: EU ønsker å kreve større bruk av resirkulerte råvarer i nye batterier. Allerede i 2027 ønsker EU å se transparent informasjon om hvor mye resirkulert kobolt, litium, nikkel og bly som brukes i et nytt batteri. Kravene til mengde gjenvunnet materiale foreslås å økes betydelig mellom 2030 og 2035.

Løsningen: Gjennom et globalt nettverk selger Stena Recycling resirkulerte råvarer til anerkjente kjøpere.

Les mer

Fremtidens gjenvinning av batterier

Fremtidens gjenvinning av batterier

Antallet batteridrevne produkter som produseres over hele verden akselererer raskt. Batterier driver nå hverdagen vår – fra smartenheter og husholdningsapparater til elektriske verktøy og elbiler.
Gjenvinning av små litiumionbatterier | Stena Recycling

Gjenvinning av litiumionbatterier fra elektronikk

Finn ut hvordan små batterier fra alle typer elektriske produkter gjenvinnes på Stena Nordic Recycling Center. I sorteringsprosessen separeres batteriene og blir til slutt ressurser for nye batterier.
Ta vare på batteriene i elektrifiserte biler

Den sirkulære håndteringen av batterier fra elbiler

Stena Recycling håndterer batterier fra elbiler. Følg trinnene som viser hvordan batteriene undersøkes, utlades og enten gjenbrukes eller resirkuleres.
EUs batteriforordning vil fremme nye, sirkulære partnerskap for industrien

EUs batteriforordning stiller nye krav til industrien

EU utarbeider strengere batteriforordninger, som forventes å tre i kraft i 2022-2023. Når disse forskriftene er vedtatt, vil de kreve nye, sirkulære partnerskap mellom batteriprodusenter og gjenvinningsanlegg.
Nytt anlegg for batterigjenvinning i nærheten av kundene

Nytt anlegg for batterigjenvinning i nærheten av kundene

Verden blir stadig mer elektrisk. Rask. Stena Recycling bygger et nytt anlegg for gjenvinning av batterier og begynner en spennende reise med eksterne partnere.
Batteriets verdikjede

Batteriets levetid: trender og initiativer i verdikjeden

Litium-ionbatterier er en god ressurs for å produsere nye batterier. Men det er viktig å håndtere dem på riktig måte gjennom hele produktets levetid. Fra design til resirkulering av materialene. Har du kontroll over batteriene dine?
Svar fra ekspertene – Fremtiden innen batterigjenvinning | Stena Recycling

Svar fra ekspertene våre – fremtidens batterigjenvinning

Vi mottok mange interessante spørsmål fra deltakerne som deltok på webinaret The Future of Battery Recycling. Her har vi samlet alle spørsmålene og svarene. Svarene kommer fra ekspertene som deltok på arrangementet og Stena Recyclings forsknings- og utviklingsavdeling.
Del artikkel