Nyheter & Innsikt

Circular Voice

Tidligere år

Er du interessert i å få mer innsikt i funnene og resultatene av Circular Voice-undersøkelsen som er gjennomført de siste årene? Få mer informasjon om trendene i denne omfattende undersøkelsen, som gir et nyansert bilde av viktige temaer innen bærekraft og sirkulære initiativer.

Kvinne i rulletrapp på forsiden av Circular Voice 2023

Circular Voice 2023

For å oppnå en bærekraftig fremtid oppfordrer «Oppskalering – for en ny morgendag» bedrifter til å gå over til en sirkulær økonomi ved å maksimere eksisterende ressurser, forlenge produktenes livssyklus og øke gjenvinningsgraden gjennom bruk av resirkulerte og resirkulerbare materialer.
Bicycle spokes on the cover of Circular Voice 2022

Circular Voice 2022

Promoting collaboration for a better future, the text highlights the environmental benefits of using recycled materials compared to raw materials from natural sources.

For en klimanøytral fremtid

Hvis vi fortsetter å bruke ressurser på samme måte som vi gjør i dag, vil vi trenge ressurser fra andre planeter innen 2050. Men ambisjonene om å snu denne trenden er høye. EUs nye klimamål har som mål å redusere klimagassutslippene med minst 55 % innen 2030 og oppnå klimanøytralitet innen 2050. Det er avgjørende for overgangen til en sirkulær økonomi å anerkjenne produksjonsbedriftenes betydelige bidrag til den totale klimapåvirkningen, og starte allerede i designprosessen.

Det er gjennomført to undersøkelser, en i 2022 og en annen i 2023, og disse gir et nyansert bilde av forbrukernes oppfatninger og forventninger. Leserne inviteres til å utforske den årlige undersøkelsen for å få mer kunnskap om dynamiske endringer innen bærekraftige forbrukertrender.

Del artikkel