Nyheder & Indsigt

Circular voice

Circular voice rapporter

Er du interesseret i at få indsigt i resultaterne af Circular Voice-undersøgelsen, der er gennemført i tidligere år? Få mere at vide om de værdifulde oplysninger og tendenser, der er afdækket i denne omfattende undersøgelse, som giver en nuanceret forståelse af nøgleemner inden for bæredygtighed og cirkulære initiativer.

Kvinde på en rulletrappe på forsiden af Circular Voice 2023

Circular Voice 2023

For at opnå en bæredygtig fremtid opfordrer "Scaling up – for a new tomorrow" virksomheder til at gå over til en cirkulær økonomi ved at maksimere eksisterende ressourcer, forlænge produkternes livscyklusser og øge genanvendelsesraterne med indførelse af genanvendte og genanvendelige materialer.
Cykeltalere på forsiden af Circular Voice 2022

Circular Voice 2022

For at fremme samarbejde for en bedre fremtid fremhæver teksten de miljømæssige fordele ved at bruge genanvendte materialer sammenlignet med råmaterialer fra naturlige kilder.

For en klimaneutral fremtid

Hvis vi fortsætter med at bruge ressourcer på samme måde, som vi gør i dag, vil vi have brug for ressourcer fra planeter inden 2050. Men ambitionerne om at vende denne tendens er høje. EU’s nye klimamål har til formål at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 55 % inden 2030 og opnå klimaneutralitet inden 2050. I erkendelse af produktionsvirksomhedernes betydelige bidrag til den samlede klimapåvirkning er effektiv brug af materialer, der starter i designprocessen, afgørende for overgangen til en cirkulær økonomi.

Der er gennemført to undersøgelser, en i 2022 og en i 2023, der giver en nuanceret forståelse af det landskab, forbrugernes opfattelser og forventninger udvikler sig i. Læsere inviteres til at udforske den årlige undersøgelse for at gå i dybden med de dynamiske ændringer i tendenserne inden for bæredygtigt forbrug.

Del artikel