Aktualności & Publikacje

Circular Voice

Dla dobra przyszłości korzystnej dla klimatu

Jeśli nie wprowadzimy żadnych zmian w sposobie korzystania z zasobów naturalnych, już przed 2050 rokiem będziemy musieli zacząć je pozyskiwać z innych planet. Widać jednak bardzo ambitne plany zmierzające do zmiany tego trendu. Nowe cele klimatyczne UE mają na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Dostrzeżenie ogromnego wpływu firm produkcyjnych na klimat, wydajne wykorzystanie zasobów już na etapie projektowania ma krytyczne znaczenie w kontekście przejścia na gospodarkę cyrkularną.

Przeprowadziliśmy dwie ankiety, jedną w 2022 r. i drugą w 2023 r., dzięki którym mieliśmy okazję dogłębnie zrozumieć zmieniające się opinie i oczekiwania klientów. Zapraszamy do zapoznania się z coroczną ankietą, aby poznać dynamiczne zmiany w trendach charakteryzujących zrównoważoną konsumpcję.

Poprzednie lata

Chcesz poznać wnioski i wyniki ankiety Circular Voice przeprowadzonej w poprzednich latach? Uzyskaj więcej cennych informacji oraz poznaj trendy nakreślone na podstawie wyników tej wszechstronnej ankiety, dzięki której łatwiej jest zrozumieć niuanse kluczowych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i inicjatywami cyrkularnymi.

Kobieta na schodach ruchomych na okładce Circular Voice 2023

Circular Voice 2023

Aby mieć szansę na zrównoważoną przyszłość, wprowadziliśmy program „Skalowanie – dla nowego oblicza przyszłości”, który zachęca firmy do przejścia na gospodarkę cyrkularną poprzez maksymalizację wykorzystania istniejących zasobów, wydłużenie cyklu życia produktów i podniesienie wskaźnika recyklingu poprzez wprowadzenie materiałów z recyklingu i nadających się do recyklingu.
Szprychy rowerowe na okładce Circular Voice 2022

Circular Voice 2022

Promując współpracę na rzecz lepszej przyszłości, tekst ten kładzie nacisk na korzyści dla środowiska wynikające z stosowania materiałów z recyklingu zamiast zasobów naturalnych.
Udostępnij artykuł