Nyheter & Insikter

Circular Voice

Circular Voice Rapporter

Vill du veta mer om resultaten av Circular Voice-undersökningen som gjorts de senaste åren? Här hittar du värdefull information och trender från vår omfattande undersökning, som ger en nyanserad förståelse av centrala ämnen inom hållbarhet och cirkulära initiativ.

Kvinna på en rulltrappa på omslaget till Circular Voice 2023

Circular Voice 2023

För att uppnå en hållbar framtid uppmanar "Scaling Up - For a New Tomorrow" företag att gå över till en cirkulär ekonomi genom att maximera befintliga resurser, förlänga produktlivscykler och öka återvinningsgraden genom att använda återvunnet och återvinningsbart material.
Cykelekrar på omslaget till Circular Voice 2022

Circular Voice 2022

Upptäck hur samarbete stöder en förbättrad framtid och de positiva miljöeffekterna av att välja återvunnet material framför råvaror från naturliga källor.

För en klimatneutral framtid

Om vi fortsätter att använda resurser på samma sätt som vi gör idag kommer vi att behöva resurser från tre planeter år 2050. Men ambitionerna att vända denna trend är höga. EU:s nya klimatmål syftar till att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 % till 2030 och uppnå klimatneutralitet till 2050. Tillverkningsföretagens betydande bidrag till den totala klimatpåverkan är erkänt, och effektiv materialanvändning, med början redan i designprocessen, är avgörande för övergången till en cirkulär ekonomi.

Två undersökningar har genomförts, en 2022 och en 2023, vilket ger en nyanserad förståelse av det föränderliga landskapet av konsumenternas uppfattningar och förväntningar. Läsarna uppmanas att utforska varje års undersökning för att fördjupa sig i dynamiska förändringar i hållbara konsumtionstrender.

Dela artikel