Akkujen ilmastoälykäs käsittely elinkaaren alusta loppuun
Uutiset & tietoa kierrätyksestä

Akkujen ilmastoälykäs käsittely elinkaaren alusta loppuun

1 - Suunnittelu kiertotalous mielessä

Asioiden tekeminen oikein heti alusta lähtien kannattaa: suunnittelussa tulee huomioida tuotteen koko elinkaari. Valmistaja voi varmistaa jo akun suunnitteluvaiheessa, että sen voi kierrättää helposti ja tehokkaasti elinkaaren loppupäässä.

Trendi: EU:n tuleva akkuasetus sisältää useita vaatimuksia kierrätysmateriaalien käytöstä uusissa akuissa sekä akkujen uudelleenkäytön ja kierrätyksen yksinkertaistamisesta. Lisäksi yhä useammilla yrityksillä on selkeitä tavoitteita ilmastovaikutuksensa pienentämisestä. Tässä tuotekehityksellä on merkittävä rooli.

Ratkaisu: Lue lisää Stena Recyclingin kiertotaloutta edistävästä tuotesuunnittelusta,.

2 - Tuotannon ilmastovaikutusten pienentäminen

Kierrätysmateriaalien käyttö pienentää akkujen ilmastovaikutusta. Syy tähän on se, että kierrätysmateriaaleista saatavien raaka-aineiden käyttö on ilmaston kannalta fiksumpaa kuin maapallon koskemattomien luonnonvarojen kuluttaminen.

Trendi: Maailma sähköistyy hurjaa vauhtia. Litiumioniakkujen valmistukseen tarvittavista raaka-aineista käydään kovaa globaalia kilpailua.

Ratkaisu: Stena Recyclingin kierrätyslaitokset tuottavat miljoonia tonneja kierrätysmateriaalia joka vuosi. Kierrätettyjen raaka-aineiden käyttö auttaa yrityksiä pienentämään ilmastovaikutustaan. Erilaisten aloitteiden myötä pystymme tulevaisuudessa tuottamaan entistä enemmän raaka-aineita, joita maailman sähköistyminen edellyttää.

3 - Tuotteiden käyttö – kuluttajien vaatimuksiin vastaaminen

Trendi: Vastuullisuudesta on tulossa kuluttajille yhä tärkeämpää, mikä heijastuu myös ostopäätöksiin. Kierrätysmateriaaleista valmistetut ja kierrätettävät akut auttavat valmistajia houkuttelemaan asiakkaita. Stena Recyclingin kyselyssä, johon osallistui tuhat kuluttajaa, 92 prosenttia vastaajista toivoi valmistajien käyttävän enemmän kierrätettyjä materiaaleja. Tuotteen kierrätettävyys oli puolestaan tärkeää 86 prosentille vastaajista.

Ratkaisu: Lue lisää autonvalmistaja Polestarin materiaalien hallinnasta ja matkasta kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

4 - Keräys, kuljetus ja jäljitettävyys

Akkujen turvallisen keräilyn ja käsittelyn varmistaminen on tärkeää, jotta ne eivät aiheuta vaaratilanteita kuten tulipaloja.

Trendi: Jäljitettävyys on tärkeä osa EU:n uutta akkuasetusta. Ratkaisuksi on ehdotettu esimerkiksi akkupassia, johon olisi koottu akun tiedot. Tietoihin lukeutuisivat muun muassa materiaalisisältö sekä ohjeet oikeanlaisesta kuljetuksesta ja käytöstä.

Ratkaisu: Stenalla on 160 kierrätyslaitosta, joihin kerätään akkuja ja muuta jätettä 70 000 asiakkaaltamme, jotka toimivat monilla eri aloilla. Kaikissa maissa, joissa toimimme, on tätä varten perustettuja akkukeskuksia.

Oikeanlaisten keräyslaitteiden avulla akkujen käsittely ja kuljetus onnistuvat turvallisesti. Ruotsissa Stena Recycling tekee yhteistyötä noin 20 suuren kierrätyskeskuksen kanssa, jotta kotitalouksien akkukäyttöiset laitteet pystytään erottelemaan muista jätteistä jo varhaisessa vaiheessa. Tämä mahdollistaa niiden tehokkaamman ja turvallisemman jatkokäsittelyn. Toinen esimerkki on ajoneuvojen akkujen turvalliseen kuljettamiseen kehittämämme Safebox-laatikko. Akkujen koko käsittely dokumentoidaan jäljitettävyyden takaamiseksi.

5 - Lajittelu uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten

Käytettyjä akkuja voidaan käsitellä eri tavoin. Ne voidaan ohjata uudelleenkäyttöön niiden käyttöiän pidentämiseksi tai vaihtoehtoisesti suoraan kierrätykseen.

Trendi: Sähkön kapasiteettipula yhteiskunnassa on tärkeä syy edistää akkujen uudelleenkäyttöä energiavarastoina. EU haluaa kannustaa uudelleenkäyttöä ja kierrätystä turvatakseen akkumateriaalien riittävyyden tulevaisuudessa. Tulevat vaatimukset vaikuttavat sekä valmistajien että kierrätysyritysten toimintaan.

Ratkaisu: Stena Recyclingin akkukeskuksissa arvioidaan niihin toimitettujen käytettyjen akkujen suorituskyky. Jos ne ovat hyvässä kunnossa, ajoneuvojen akut voidaan toimittaa eteenpäin uudelleenkäyttöön. Käyttöikänsä lopussa olevat akut kierrätetään.

6 - Latauksen purkaminen ja osien erottelu

Käytettyyn ajoneuvon akkuun voi olla varautunut jopa 600 volttia eli lähes kaksinkertainen jännite tavallisiin pistorasioihin verrattuna Turvallisuus on siksi ensisijaisen tärkeää .

Trendi: Litiumioniakut aiheuttavat yhä enemmän tulipaloja. EU:n lakiehdotuksen mukaan valmistajien pitää varustaa akut tiedoilla, jotka edistävät niiden turvallista käsittelyä ja kierrätystä.

Ratkaisu: Stena Recyclingin akkukeskuksissa akuista tehdään virrattomia. Toiminnassa tiukkojen turvallisuussääntöjen noudattaminen ja työntekijöiden osaaminen on avainasemassa. Akkujen kuoret puretaan ja muovit, metallit ja muut materiaalit kierrätetään.

7 - Kierrätys – raaka-ainetta uusiin akkuihin

Kierrätysprosessin aikana määritetään, kuinka iso osa materiaalista voidaan ottaa talteen ja käyttää uusien akkujen valmistuksessa. Raaka-aineiden pitää olla korkealaatuisia, ja niiden tulee korvata yhä suurempi määrä neitseellisiä materiaaleja.

Trendi: Sekä yritykset että päättäjät haluavat lisätä akkujen kierrätystä. Täältä voit lukea lisää vaatimuksista, joita EU haluaa asettaa kierrätyksen edistämiselle.

Ratkaisu: Stena Recyclingilla on useita kansainvälisiä aloitteita akkujen kierrätyksen kehittämiseksi. Olemme rakentamassa Ruotsin Halmstadiin laitosta, jossa voidaan kierrättää litiumioniakkuja sekä ajoneuvoista että sähkölaitteisProsessissa hyödynnetään parasta saatavilla olevaa tekniikkaa. ta. Laitoksessa pystytään käsittelemään akkujen mustaa massaa, joka sisältää kobolttia, litiumia, nikkeliä ja muita akuissa käytettyjä raaka-aineita, joita kerätään asiakkailta Pohjoismaista, Puolasta, Saksasta ja muista Euroopan maista. Laitoksen kapasiteettia voidaan myös lisätä niin, että siellä pystytään käsittelemään markkinoilla jatkuvasti kasvavia akkumääriä.
Johnson & Mattheyn kanssa tehtävän yhteistyön myötä materiaaleja voidaan jalostaa edistyksellisten kemiallisten prosessien avulla laadukkaiksi raaka-aineiksi uusien akkujen valmistukseen.

8 - Uusia akkuja vanhoista akuista

Kierrätysmateriaalien käyttö pienentää uusien akkujen valmistuksen ilmastovaikutusta. Lisäksi se säästää maapallon rajallisia luonnonvaroja. Kierrätys auttaa varmistamaan koboltin, litiumin, nikkelin ja akkujen muiden tärkeiden raaka-aineiden riittävyyden myös tulevaisuudessa.

Tulevaisuudennäkymä: EU asettaa vaatimuksia, jotka lisäävät kierrätettyjen raaka-aineiden käyttöä. Tavoitteena on, että jo vuonna 2027 on saatavilla läpinäkyvää tietoa siitä, kuinka paljon kierrätettyä kobolttia, litiumia, nikkeliä ja lyijyä uudet akut sisältävät. Käytettäväksi vaadittujen kierrätysmateriaalien määrää kasvatetaan huomattavasti vuosina 2030–2035.

Ratkaisu: Stena Recycling myy maailmanlaajuisen verkoston välityksellä kierrätettyjä materiaaleja luotetuille kumppaneille.

Näin se toimii

Tulevaisuuden akkukierratys

Tulevaisuuden akkukierratys

Maailma sähköistyy vauhdilla. Akut antavat virtaa arkeemme: älylaitteisiin, kodinkoneisiin, työkaluihin ja autoihin. Tämä muutos tuo mukanaan mielenkiintoisia mahdollisuuksia, mutta myös uudenlaisia haasteita.
Elektroniikan litiumioniakkujen kierrätys

Elektroniikan litiumioniakkujen kierrätys

Katso video ja tutustu miten Stena Nordic Recycling Center -laitoksella kierrätetään sähkölaitteiden pienakkuja. Lajitteluprosessin aikana akuista pystytään erottelemaan raaka-aineita uusien akkujen valmistusta varten.
Sähköautojen akkujen käsittely kiertotalouden mukaisesti

Sähköautojen akkujen käsittely kiertotalouden mukaisesti

Näin Stena Recycling käsittelee sähköajoneuvojen akkuja. Videolla pääset tutustumaan prosessin eri vaiheisiin mm. akkujen analysointiin, latauksen purkamiseen ja akkujen ohjaamiseen joko uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen.
EU:n akkuasetus haastaa alan toimijat

EU:n akkuasetus tuo uusia vaatimuksia teollisuudelle

EU:ssa käsitellään parhaillaan ehdotusta uudesta akkuasetuksesta, jonka odotetaan astuvan voimaan vuonna 2022–2023. Asetus edellyttää akkujen valmistajilta ja kierrätysyrityksiltä uudenlaista yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi.
Uusi kierrätyslaitos, uusi kumppanuus, uudet mahdollisuudet

Uusi kierrätyslaitos, uusi kumppanuus, uudet mahdollisuudet

Maailma sähköistyy vauhdilla – akut antavat virtaa arkemme yhä useammin. Tämä tuo mukanaan mielenkiintoisia mahdollisuuksia, mutta myös uudenlaisia haasteita.
Akkujen ilmastoälykäs käsittely elinkaaren alusta loppuun

Akkujen ilmastoälykäs käsittely elinkaaren alusta loppuun

Käytetyt litiumioniakut ovat täynnä raaka-ainetta, jota voidaan hyödyntää uusien akkujen valmistuksessa. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että niitä käsitellään oikein koko elinkaaren ajan aina suunnittelusta materiaalien kierrätykseen asti.
Asiantuntijamme vastaavat – akkujen kierrätyksen tulevaisuus | Stena Recycling

Asiantuntijamme vastaavat – akkujen kierrätyksen tulevaisuus

Saimme monia mielenkiintoisia kysymyksiä The Future of Battery Recycling -webinaarin yleisöltä. Olemme koonneet kaikki kysymykset ja vastaukset teille nähtäväksi. Kysymyksiin vastasivat tapahtumaan osallistuneet asiantuntijat ja Stena Recyclingin tutkimus- ja tuotekehitysosasto.
Jaa artikkeli