Nyheter & Innsikt

Spørsmål og svar

Vurderer dere å bruke gamle batterier fra elbiler til å lagre energi fra solcelleanlegg? Hvis ja, hvor kan vi få tak i dette?

Vårt søsterselskap BatteryLoop tilbyr energilagringssystemer med brukte batterier for å lagre energi fra fornybare energiressurser som solcellepaneler. Se BatteryLoops nettsted for mer informasjon og kontaktpersoner: www.batteryloop.com.

Polestar: Hvordan resirkulerer dere bilbatterier?

Polestar vil samarbeide med Volvos regionale batterisentre, som vil bli knutepunkter for batterihåndtering – analysere og sortere batterier i henhold til tilstand med hensikt å velge den mest bærekraftige veien for slutten av brukstiden – noen vil få nytt liv innen andre bruksområder, noen vil bli reprodusert eller delene vil bli gjenbrukt. Resten vil bli sendt til en utpekt gjenvinningspartner, der batterimaterialene vil bli innlemmet i produksjonen av nye batterier.

Polestar: Diagrammet du viste på skjermen, er det basert på biler fra 2020/21 eller eldre?

LCA-diagrammet er basert på bilmodeller fra 2021.

Sammenlignet med andre leverandører innen resirkulering av batterier – når forventer Stena Recycling at deres resirkuleringsanlegg for batterier skal ha produksjon i hele Europa?

Vi er for tiden aktive i Sverige, Polen og Tyskland. 22. februar starter vi virksomhet i Danmark, i juni i Finland og i sommer i Norge. Senere vil vi også starte drift i Tyskland. Videre ekspansjon vil følge markedsutviklingen.

Har dere noen prognose for hvor mange li-ion-batterier som vil bli resirkulert i 2025 og 2030?

Volumprognosene for batterier til resirkulering viser tall i stor skala. Vi har vært i tett dialog med Hans Eric Melin og Circular Energy Storage. Volumene er, ifølge prognosene, ca. 600.000 t/å i Europa innen 2030.

Planlegger dere å bygge en ren li-Ion-resirkuleringslinje for fremtiden eller er dere avhengig av kapasitet på dagens gjenvinningsanlegg? Hvis ja, hvilken kapasitet og hvilken investering vil linjen kreve?

Vi følger markedslandskapet nøye og vil tilpasse oss dette. Størrelsen på fremtidige investeringer er vanskelig å forutsi, men industriell kapasitet vil kreve betydelige investeringer i infrastruktur, maskiner og sikkerhet.

Jeg er markedsanalytiker, og et av prosjektene mine er for tiden å jobbe med batterisyklusen i Storbritannia. Vi ser at Europa virkelig har satset på dette gjenvinningsinitiativet for batterier. Hva kan vi som kontinent gjøre for å samarbeide med industriledere i Asia?

Stena besøkte de store resirkuleringsselskapene i Kina før Covid-19, og oppnådde mye og relevant informasjonsutveksling. Etter å ha vurdert alle relevante teknologiske tilbud bestemte vi oss for å følge en annen teknologisk vei. Likevel hadde vi en svært fruktbar toveis dialog med flere asiatiske aktører i de tidlige fasene av prosjektet.

Er det ingen teknologi tilgjengelig for å identifisere batteritypen hvis den ikke er merket? Man kan bruke røntgenstråler til å finne rør eller elektrisitet inne i veggene. Ville det ikke vært mulig å gjøre noe lignende med batterier?

Du er på riktig spor. Røntgen er en av teknikkene vi evaluerer for å identifisere batterienes kjemi.

Skadede litium-ionbatterier er farlige. Hvordan transporterer dere dem til anleggene?

Ja, det er riktig. Skadde litium-ionbatterier må håndteres med spesiell forsiktighet, da de potensielt kan ta fyr, lekke farlige væsker eller avgi farlige gasser. Ved transport av skadde batterier bruker vi spesialtilpassede sikkerhetsbeholdere for å forhindre ulykker. Et eksempel på en slik beholder er vist i filmen vår, som beskriver håndtering og demontering av et brukt elbilbatteri.

Se filmen her.

Er det mulig å gjenbruke litium i et ubestemt antall sykluser?

Antallet sykluser som et brukt batteri kan brukes, er knyttet til hvor mye strøm vi må ta ut, såkalt C-rate. Det er derfor ikke mulig å kjøre et ubegrenset antall sykluser. Vi har en prognose på at et energilagringssystem med brukte batterier kan ha en levetid på over sju år, avhengig av syklus, selvfølgelig.

Når det gjelder litium, er det mulig å resirkulere litium flere ganger, men det vil være små tap hver gang. Derfor er det ikke mulig å resirkulere litium i en ubegrenset tidsperiode. Det er viktig å finne prosessløsninger som er så effektive som mulig, med små tap.

Det ble opplyst at ansvaret for gjenvinning av batterier ligger hos produsenten. Hva menes med det utsagnet? Hvis en person kjøper en bil, er den i bileierens besittelse, og det er han eller hun som bestemmer hva som skal gjøres med bilen eller batteriet. Hvem er da ansvarlig for gjenvinning?

Både i EU og Norge er det produsenten/importøren som har ansvaret for å ta tilbake og gjenvinne kjøretøy som har nådd slutten av levetiden. Dette er regulert i det europeiske ELV-direktivet om utrangerte biler, samt i det norske nasjonale ELV-direktivet (Avfallsforskriften). Det samme gjelder batteriene i elbiler. Som eier av en bil har du ansvar for å kassere den på riktig måte når den har nådd slutten av sin levetid. Produsenten er ansvarlig for å sikre at den gjenvinnes i henhold til det som er fastsatt i loven.

Du har rett i at eieren bestemmer hva som skal gjøres med bilen eller batteriet ved endt levetid. Produsenten/importøren er ansvarlig for å ha et retursystem som oppfyller kravene i lovgivningen. Hvis eieren leverer den utrangerte bilen til dette retursystemet, er produsenten også ansvarlig for resirkuleringen. Dersom eier beslutter å ikke levere den utrangerte bilen til retursystemet har ikke produsenten/importøren kontroll over gjenvinningen.

BatteryLoop: Siden det ikke finnes noe standard bruktmarked for batterier fra elbiler, er det en utfordring for dere å skaffe batterier fra elbiler? Samarbeider dere med en spesifikk bilprodusent? Hvordan vet dere at et batteri fra en elbil er egnet for en energilagringsløsning?

Gode bemerkninger. Batteripakkene er ikke standardiserte, da de er koblet til de respektive originalutstyrsprodusentenes design. Vi samarbeider med originalutstyrsprodusenter for nyttekjøretøy, som Volvo Bus, som vi har en global avtale med for å kjøpe brukte batterier. Vi arbeider også med Volvo Cars – se nettstedet vårt for brukereksempler.

Vi kontrollerer batteriene i henhold til våre standarder og krav, og vi trenger ca. 15 signaler fra batteristyringssystemet (BMS) for å gjøre dette.

Har dere tenkt på en metode for å resirkulere neodymmagnetene som brukes i elektriske bilmotorer? Hvis ja, hvilken metode vurderer dere?

I dag er det svært liten kommersiell verdi i gjenvinning av sjeldne jordmetaller (REM) generelt. Dette skyldes delvis produksjonsmetodene som brukes, der REM-magnetene vanligvis er små, skjøre og svært magnetiske i en stålkonstruksjon. For å gjøre ting verre blir de ofte limt med svært kraftig lim for å stabilisere konstruksjonen. Det betyr at demonteringen blir svært kostbart og ressurskrevende. Det gjør det resirkulerte REM-materialet dyrere enn jomfruelig materiale. Uten juridisk støtte kan ikke resirkulert REM-materiale konkurrere på det åpne markedet.

Hvordan detekterer dere i dag gassene og de farlige kjemikaliene som produseres av batteriene? Som du vet genererer batterier flere titalls farlige gasser.

Når vi lagrer batteriene har vi installert en kombinasjon av sensorer for å overvåke uønskede reaksjoner – en av dem er «sniffere» som er spesialisert på forhøyede nivåer av identifiserte gasser fra reagerende batterier.

Ny teknologi for å gjenbruke batterier kommer svært raskt og gjøre dem enda bedre enn nye. Utforsker dere noen av disse nye teknologiene?

Vi følger med på dette, men ser ikke dette som en løsning for oss.

Planlegger dere å opprette nye industrienheter i andre land? Jeg leter etter en industriell partner til et prosjekt i Portugal.

For øyeblikket fokuserer vi på virksomheten vår i Sverige, Polen, Tyskland, Danmark, Finland og Norge. Dessverre har vi for øyeblikket ingen planer for noen industrienheter i Portugal. Vi ønsker imidlertid å finne potensielle resirkuleringspartnere i Spania og Portugal.

Les mer

Fremtidens gjenvinning av batterier

Fremtidens gjenvinning av batterier

Antallet batteridrevne produkter som produseres over hele verden akselererer raskt. Batterier driver nå hverdagen vår – fra smartenheter og husholdningsapparater til elektriske verktøy og elbiler.
Gjenvinning av små litiumionbatterier | Stena Recycling

Gjenvinning av litiumionbatterier fra elektronikk

Finn ut hvordan små batterier fra alle typer elektriske produkter gjenvinnes på Stena Nordic Recycling Center. I sorteringsprosessen separeres batteriene og blir til slutt ressurser for nye batterier.
Ta vare på batteriene i elektrifiserte biler

Den sirkulære håndteringen av batterier fra elbiler

Stena Recycling håndterer batterier fra elbiler. Følg trinnene som viser hvordan batteriene undersøkes, utlades og enten gjenbrukes eller resirkuleres.
EUs batteriforordning vil fremme nye, sirkulære partnerskap for industrien

EUs batteriforordning stiller nye krav til industrien

EU utarbeider strengere batteriforordninger, som forventes å tre i kraft i 2022-2023. Når disse forskriftene er vedtatt, vil de kreve nye, sirkulære partnerskap mellom batteriprodusenter og gjenvinningsanlegg.
Nytt anlegg for batterigjenvinning i nærheten av kundene

Nytt anlegg for batterigjenvinning i nærheten av kundene

Verden blir stadig mer elektrisk. Rask. Stena Recycling bygger et nytt anlegg for gjenvinning av batterier og begynner en spennende reise med eksterne partnere.
Batteriets verdikjede

Batteriets levetid: trender og initiativer i verdikjeden

Litium-ionbatterier er en god ressurs for å produsere nye batterier. Men det er viktig å håndtere dem på riktig måte gjennom hele produktets levetid. Fra design til resirkulering av materialene. Har du kontroll over batteriene dine?
Svar fra ekspertene – Fremtiden innen batterigjenvinning | Stena Recycling

Svar fra ekspertene våre – fremtidens batterigjenvinning

Vi mottok mange interessante spørsmål fra deltakerne som deltok på webinaret The Future of Battery Recycling. Her har vi samlet alle spørsmålene og svarene. Svarene kommer fra ekspertene som deltok på arrangementet og Stena Recyclings forsknings- og utviklingsavdeling.
Del artikkel