EU:s batteriförordning innebär nya krav på industrin
Nyheter & Insikter

EU:s batteriförordning innebär nya krav på industrin

Marcus Martinsson

"Lagstiftningen driver fram nya cirkulära samarbeten mellan tillverkare och återvinnare. Detta är en viktig och spännande resa som väntar med våra kunder. Våra pågående initiativ skapar planet- och kundvärden helt i linje med den nya lagstiftningen och hur batterimarknaden tar form," säger Marcus Martinsson.

Marcus Martinsson

HÄR ÄR ETT UTDRAG AV EU:S LAGFÖRSLAG:

Öppen information om batterier och spårbarhet

 • Tillverkare ska ge tillgång till information i styrsystem för batterier över > 2 kWh (fordonsbatterier). Detta för att förenkla hantering av batterier där det avgörs om de kan användas för reuse eller ska materialåtervinnas.
 • För samma slags fordons- och industribatterier ska det framgå vilka material som finns i batteriet och hur mycket av respektive material det innehåller samt även ursprung.
 • Från 2027 vill EU att batterier ska vara märkta med tillverkare, batterityp, tillverkningsdatum, innehåll av farliga ämnen och annan information som bidrar till återvinning eller reuse.
 • Batterier som rekonditioneras eller återanvänds ska förses med dokumentation om dess status, intyg om ägarbyte och teknisk dokumentation.
 • När batterier använts färdigt i sin första produkt ska tillverkare ge information om batterier som minimerar avfall och som bidrar till reuse eller återanvändning av materialinnehåll. De ska också dela information som visar hur fordonsbatterier kan demonteras, transporteras och återvinnas på ett säkert sätt. Dessutom får de skyldighet att redovisa batteriinnehållets påverkan på miljö och hälsa.
 • EU vill införa ett elektroniskt battery passport för industri- och bilbatterier med kapacitet större än 2 kWh. Det ska även innehålla all tillgänglig information om varje batteri. När batteriets status förändras (exempelvis på grund av reparation eller reuse) ska informationen uppdateras.

Ökad återvinning och reuse

 • Idag gäller ett återvinningskrav på 50% av batterivikten. Från 2026 gäller 65 procent återvinning av litiumjonbatterier och 70 procent från 2031. Det är inte bara återvinningsgraden som ökar för hela batterityper. Det införs särskilda återvinningskrav på materialnivå för litium, kobolt, koppar, nickel och bly. Dessa krav skärps ett steg till från 2030. Till exempel ska återvinningen av litium öka från 35-70 procent mellan 2026 och 2030. Redan från 2026 vill EU ställa krav på 90 procent återvinning av kobolt, koppar, nickel och bly.
 • Återvinnare ska varje år redovisa mängder batterier som hanteras och återvinns samt återvinningsnivåer för olika batterimaterial som utvinns. Dessutom ställs det krav på mätning av effektivitet i återvinningsprocesser.
 • Tillverkare ska säkra att insamlingen av portabla batterier ökar från 45 procent (2026) till 70 procent (2030).
 • Export av använda batterier utanför EU tillåts endast om det säkras att mottagarens hantering av batterierna minst lever upp till kraven i EUs egen förordning.

Ökad användning av återvunna råvaror

 • Redan från 2027 vill lagförslaget se en öppen information om hur mycket återvunnen kobolt, litium, nickel och bly som används i nya bilbatterier. När det gäller kobolt och litium ska användningen av återvunna material mer än fördubblas från 2030-2035.

Så jobbar vi med batteriåtervinning

Framtidens batteriåtervinning

Framtidens batteriåtervinning

Antalet batteridrivna produkter som tillverkas runt om i världen ökar i snabb takt. Batterier driver numera vår vardag – från smarta enheter och hushållsapparater till eldrivna verktyg och elbilar.
Återvinning av små litiumjonbatterier | Stena Recycling

Återvinning av litiumjonbatterier från elektronik

Få inblick i hur små batterier från alla typer av elektriska produkter återvinns på Stena Nordic Recycling Center. I sorteringsprocessen separeras batterierna och blir i slutändan resurser för nya batterier.
Vi tar hand om batterier från elfordon

Cirkulär hantering av batterier från elfordon

Vi hanterar batterier från elbilar. Se hur batterierna undersöks, laddas ur och antingen återanvänds eller återvinns.
EU:s batteriförordning kommer att driva fram nya cirkulära partnerskap för industrin

EU:s batteriförordning ställer nya krav på industrin

EU förbereder tuffare batteriregler som förväntas träda i kraft 2022–2023. När bestämmelserna väl har godkänts kommer de att kräva nya cirkulära partnerskap mellan batteritillverkare och återvinnare.
Ny anläggning för batteriåtervinning nära kunderna

Ny anläggning för batteriåtervinning nära kunderna

Världen blir alltmer elektronisk. Snabbt. Vi bygger en ny anläggning för batteriåtervinning och påbörjar en spännande resa tillsammans med externa partners.
Batteriets värdekedja

Batteriets livslängd: trender och initiativ i värdekedjan

Att använda litiumjonbatterier är en stor resurs för att tillverka nya. Men det är viktigt att hantera dem på rätt sätt under produktens hela livslängd. Från att utforma dem till att återvinna materialen. Har du kontroll över dina batterier?
Svar från experterna – Framtidens batteriåtervinning | Stena Recycling

Svar från våra experter – framtidens batteriåtervinning

Många intressanta frågor kom upp från deltagarna i webbinariet Framtidens batteriåtervinning. Här har vi samlat alla frågor och svar. Svaren ges av de experter som deltog i eventet och Stena Recyclings FoU-avdelning.
Dela artikel