Produktdesign der understøtter en cirkulær økonomi
Nyheder & Indsigt

Produktdesign der understøtter en cirkulær økonomi

Pär Håkansson, ansvarlig for elektronikgenanvendelse hos Stena Recycling.

“Der er tusindvis af batterier i forskellige produkter, der fremstilles rundt omkring i verden. Vi ser gode batterier, men dagligt håndteres udtjente batterier med et design, der vanskeliggør genanvendelse.”

Pär Håkansson, ansvarlig for elektronikgenanvendelse hos Stena Recycling.

VIDEN OM GENANVENDELSE I HVERDAGEN

Men er batterierne fremstillet til at kunne genanvendes? På Stena Recyclings anlæg håndteres der hvert år mange tusinde ton batterier fra elektronik. 10-11 % af disse er litium-ion-batterier, og det tal stiger løbende.

Det er eksempelvis ikke usædvanligt, at litium-ion-batterier ikke er mærkede . Hvis batteriet ikke er nemt at fjerne, eller hvis materialeindholdet og designinformationerne ikke er angivet, er det ofte umuligt at sortere batteriet korrekt. Så kan det hverken genbruges, genanvendes, renoveres eller anvendes til genfremstilling. De sendes ofte til forbrænding i stedet for at blive materialegenanvendt, og så går værdifulde og kritiske råvarer tabt, hvilket er skadeligt både for det regionale markeds konkurrenceevne og naturvis også for miljøet. Ifølge EU-kommissionen har de kritiske råvarer kobolt, grafit og raffineret litium en importafhængighed på hhv. 86 %, 98 % og 100 % i EU.

GODE EGENSKABER ER IKKE DET SAMME SOM GENANVENDELIGHED

I en type bilbatteri, der blev undersøgt hos Stena Recycling, havde producenten skruet, svejset og limet materialerne sammen. Og til sidst var batterimodulerne blevet dækket med store mængder superlim. Genanvendelsesteknisk er det kompliceret – og i praksis umuligt – at separere hårdt sammenføjede materialer for at udvinde cirkulære råvarer til fremstilling af nye produkter.

DESIGN TIL CIRKULARITET FOR AT GØRE DET RIGTIGT FRA STARTEN

Dette er et eksempel på problemer, der skal overvindes for at cirkulere flere materialer til nye batterier, der er nødvendige for den fortsatte elektrificering. For at gøre det skal vi starte med batteriets design og være forberedt på at udfordre en hel del af de konventioner, der i dag findes omkring design.

Mats Linder, Chef for Stena Circular Consulting

“Vi står over for noget, der ikke sker så tit: opbyggelse af et nyt industrielt økosystem omkring en omfattende produktplatform. Der er det afgørende, at vi gør det rigtigt fra starten og fjerner alle de systemiske problemer, der er forbundet med traditionel, lineær økonomi. Vi har en unik mulighed for at designe en cirkulær værdiklæde helt fra starten, men det kræver det rette design. Vi skal dog også spørge os selv, hvordan sådan en komponent, der findes alle steder, kan standardiseres, lige som alt andet lige fra skruer og beholdere til småbatterier er standardiseret”

Mats Linder, Chef for Stena Circular Consulting

Cirkulært batteridesign understøttes af EU's forslag til en ny batterilovgivning. Lovforslaget stiller blandt andet strengere krav til nye batteriers indehold af genanvendte materialer, mærkning af indholdet og mulighed for nemt at genanvende eller dem.

Det siges ofte, at Det er i designfasen, man skal træffe de rette beslutninger om materialevalg, konstruktion og udseende. Batteriet skal være nemt at fjerne fra produktet og skille ad i mindre dele. Men design til cirkularitet stopper ikke ved selve produktet – det omfatter også udformningen af forretningsmodellen, så man kan maksimere værdiskabelsen med en given mængde råvarer. Det er sådan, vi kan skabe cirkulære produkt-flows og bevare mest muligt materiale af høj kvalitet.

TIP TIL CIRKULÆRE FORRETNINGSMODELLER OG PRODUKTDESIGN

Tilgængelighed
Batteriet i et produkt skal være let tilgængeligt og nemt at fjerne. Det hjælper produktbrugeren med at skifte batteri og forlænge produktets levetid samt med at sortere batteriet separat. Sidst men ikke mindst forenkler det demontering af batterier fra elektroniske produkter i genanvendelsesanlægget.

Genanvendelighed
Batteriet skal være designet på en måde, så genanvendelsesfirmaet kan skille det ad og genanvende hvert materiale separat. Det skal også indeholde genanvendelige materialer, der efterspørges på markedet. Ved at angive, hvordan batteriet er designet, forenkles både reparationer og demontering hos genanvendelsesfirmaet.

Etik og konkurrencedygtighed
Bæredygtigt batteridesign er eksempelvis interessant for producenter set ud fra et indkøbsmæssigt synspunkt. Tydelig information om etisk råvareanskaffelse og klimapåvirkninger kan for eksempel bidrage til bæredygtigt indkøb, der styrker konkurrenceevnen.

Alsidighed
Det gør det muligt at bruge batteriet i forskellige batteridrevne produkter, også af forskellige varemærker. Et standardiseret batteridesign til bærbare produkter (eksempelvis elværktøj) kan muliggøres gennem bæredygtig virksomhed og samarbejde med andre virksomheder. Det kan hjælpe brugeren af produktet, der så ikke behøver at eje et batteri til hver type produkt.

Deleordninger
En forretningsmodel, der bygger på deleordning, bidrager til, at der er færre produkter, der skal forsynes med batterier. Elbiler, elscootere og værktøjer er eksempler, hvor det samme produkt kan deles af mange. Sådanne produkter anvendes meget mere i løbet af produktets levetid, end hvis de var privatejede.

Leasing og take-back
En forretningsmodel, der fokuserer på leasing og take-back sikrer, at produkter kan indsamles og genanvendes på en ansvarlig måde. En sådan forretningsmodel er med til at reducere behovet for batterier, øge genanvendelsesgraden og sikre renere genanvendte materialer. Her bør producenten være opmærksom på, at batteriet enten kan være et produkt i sig selv eller en del af et produkt.

For yderligere oplysninger

Fremtiden for genindvinding af batterier

Fremtiden for genindvinding af batterier

Antallet af batteridrevne produkter, der produceres over hele verden, accelererer hurtigt. Batterier er nu drivkraften i vores hverdag – fra intelligente enheder og husholdningsapparater til elværktøj og elbiler.
Genbrug af små litium-ion-batterier | Stena Recycling

Genanvendelse af litium-ion-batterier fra elektronik

Find ud af, hvordan små batterier fra alle typer elektriske produkter genanvendes på Stena Nordic Recycling Center. I sorteringsprocessen adskilles batterierne og bliver i sidste ende ressourcer til nye batterier.
Behandle batterier fra elbiler

Den cirkulære håndtering af batterier fra elbiler

Stena Recycling håndterer batterier fra elbiler. Følg de trin, der viser, hvordan batterierne undersøges, aflades og enten genbruges eller genindvindes.
EU’s batteriforordning vil fremme nye cirkulære partnerskaber for industrien

EU’s batteriforordning stiller nye krav til industrien

EU er i gang med at udarbejde strengere batteriregler, som forventes at træde i kraft i 2022-2023. Når disse regler er vedtaget, kræver det nye cirkulære partnerskaber mellem batteriproducenter og genanvendelsesvirksomheder.
Nyt batterigenbrugsanlæg tæt på kunderne

Nyt batterigenbrugsanlæg tæt på kunderne

Vores verden bliver elektrisk. I en fart. Stena Recycling bygger et nyt batterigenbrugsanlæg og begiver sig ud på en spændende rejse med eksterne partnere.
Batteriværdikæden

Batteriets levetid: trends og initiativer i værdikæden

Brug af litium-ion-batterier er en fantastisk ressource til fremstilling af nye. Men det er vigtigt at håndtere dem ordentligt i hele deres produktlevetid. Fra design til genanvendelse af materialerne. Har du styr på dine batterier?
Svar fra eksperterne – Fremtidens genbrug af batterier | Stena Recycling

Svar fra vore eksperter – fremtidens genbrug af batterier

Vi fik mange interessante spørgsmål fra publikum, der deltog i webinaret The Future of Battery Recycling. Her har vi samlet alle spørgsmål og svar. Svarene gives af de eksperter, der deltog i arrangementet, samt af Stena Recyclings forsknings- og udviklingsafdeling.
Del artikel