farligtavfall
Vårt erbjudande

Anteckningsskyldighet av farligt avfall

Vanliga frågor om anteckningsskyldighet för farligt avfall

Vad blir skillnaden jämfört med dagens rapportering?

I dag rapporteras mängden farligt avfall i den årliga Miljörapporten. När det digitala rapportsystemet är igång kravställs det att det farliga avfallet registreras digitalt, likvärdigt med de uppgifter som finns i ett transportdokument. Rapporteringen sker i realtid, därmed är det viktigt med korrekta uppgifter redan vid registrering. Alla som producerar farligt avfall måste rapportera.

Vem/vilka är ansvariga för rapporteringen?

Verksamhetsutövaren ansvarar för att rapportera det uppkomna farliga avfallet. Transportören ansvarar att rapportera sin transport och mottagningsanläggningen rapporterar för antingen mellanlagring eller behandling.

Omfattas alla sorters farligt avfall av rapporteringen?

Ja, alla avfallskoder med * i avfallsförordningen omfattas.

Kan jag som verksamhetsutövare göra hela rapporteringen själv?

Ja, men genom att anlita Stena Recycling för hämtning och rapportering får du hjälp med hela rapporteringen vilket frigör tid och innebär att du kan ägna sig åt din kärnverksamhet.

Hur kan Stena Recycling hjälpa mig?

Vi kommer att erbjuda möjlighet att rapportera, liksom stöd och hjälp för hela processen. Tjänster innefattar rapporter för avfallsproducenten, transportören och mottagningen på vår anläggning samt framtagning av transportdokumentet. Vid osäkerhet kring vad du har för avfall kan en av våra kemister göra ett platsbesök och undersöka samt ge råd.

Kontakta din närmaste Stena-filial

Måste jag som kund aktivt göra något för att starta denna tjänst?

Nej, det kommer att fungera med automatik från den 1 november 2020. Det är viktigt att du säkerställer att rätt information finns om ditt farliga avfall i våra register, det vill säga avfallskod och kontaktuppgifter till ditt företag. CFAR-nummer kommer att hämtas med automatik från SCB-registret.

Hur vet jag som verksamhetsutövare att den transportör/mottagare som har anlitats har rätt tillstånd?

Om du anlitar Stena Recycling garanterar vi alltid att mottagare och transportör har korrekta tillstånd.

Kan jag se vad som rapporterats och antecknats för mitt företag?

Ja, i vår kundportal kommer du att kunna ta fram rapporter som finns i olika nivåer, en summerad och en mer detaljerad. Du kommer även kunna se att vi aktivt rapporterar åt dig.

Vad händer om jag inte rapporterar in?

Tillsynsmyndigheten bevakar efterlevnad av lagen. Sedan 1 januari 2022 tilldöms miljösanktionsavgift om 5000:- för försenad eller utebliven rapport.

Ska farligt gods rapporteras?

Farligt gods ska endast rapporteras om det är farligt avfall. Klassningen farligt gods är inte med i rapporteringen till Naturvårdsverket.

Dela artikel