Henkilö, jolla on sinisen kauluspaidan hintalappu
Uutiset & tietoa kierrätyksestä

Lähes puolet suomalaisista kuluttajista haluaisi kieltää kierrätykseen kelpaamattomien tuotteiden myynnin

Circular Initiative 2023 -tapahtumassa sanottua

Louise Eriksson

Stena Circular Consultingin pääkonsultti

Ulrika Molander

GreenIronin operatiivinen johtaja

Sara Davidsson

Stena Recyclingin kestävän kehityksen ja vaatimustenmukaisuuden johtaja

Yrityksiä pidetään tärkeimpinä kiertotalouden edistäjinä

Yleisesti ottaen suurin osa kyselyyn vastanneista – 35 prosenttia – näkee yritykset keskeisinä toimijoina kierrätettyjen materiaalien käytön edistämisessä eri tuotteissa. Tämä on yleisin näkemys Suomessa ja Puolassa. Suomessa jopa 50 prosenttia suomalaisista kuluttajista näkee vastuun olevan yrityksillä.

Sen sijaan ruotsalaisista ja norjalaisista vastaajista moni luottaa poliitikkoihin ja viranomaisiin. Tätä mieltä oli 30 % ruotsalaisista ja 29 % norjalaisista vastaajista.

 

TanskalaisEt PAINOTTAVAT KulUttajien vastuuta

Tanskassa suurin osa vastaajista – 30 prosenttia – asettaa vastuun kierrätettyjen materiaalien käytön lisäämisestä eri tuotteissa kuluttajille itselleen. Ehkä tanskalaiset eivät välttämättä pidä lainsäädäntöä ainoana ratkaisuna. Jos tiukasti kiertotalouteen perustuvien tuotteiden kysyntä on riittävän vahvaa, toimijoilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin noudattaa sitä.

 

Kenen tulisi toimia?

”On mielenkiintoista, että eri maiden välillä on eroja siinä, kenellä nähdään suurin vastuu kierrätysmateriaalien lisäämisestä. Kaikki ketjussa – suunnittelusta ja tuotannosta kulutukseen ja kierrätykseen – ovat tärkeässä osassa kiertotalouden saavuttamisessa. Vaikka jokaisen on otettava vastuuta, tarvitaan ennen kaikkea päätöksentekijöiden ja liike-elämän aloitteita, jotta kuluttajat voivat elää kiertotalouteen perustuvaa elämää.”

Anna Sundell, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Stena Metall Sweden.


Circular Voicen avainluvut aiheesta


55%

on sitä mieltä, että pitäisi olla kiellettyä valmistaa ja myydä tuotteita, joita ei voi kierrättää

59%

puolalaisista vastaajista haluaisi kieltää ei-kierrätettävät tuotteet

55%

pitää yrityksiä keskeisinä toimijoina kiertotalouden edistämisessä

30%

tanskalaisista vastaajista pitää kuluttajia tärkeimpinä kiertotalouden edistämisessä

Jaa artikkeli