En person som holder prislappen for en skjorte med blå krage
Nyheter & Innsikt

Slutt å selge produkter som ikke kan resirkuleres!

Panel fra Circular Initiative 2023

Louise Eriksson

Hovedkonsulent i Stena Circular Consulting

Ulrika Molander

COO i GreenIron

Sara Davidsson

Sustainability & Compliance Director i Stena Recycling

Danske forbrukere skiller seg ut når det gjelder ansvar

Selv om den store forskjellen på 15 prosentpoeng mellom Polen og Danmark er vanskelig å forklare uten ytterligere undersøkelser, kan en del av forklaringen ligge i hvem forbrukerne ser som den viktigste aktøren for å fremme sirkularitet.

Danmark skiller seg ut på dette området, og den største andelen av respondentene – 30 prosent – legger ansvaret for å fremme økt bruk av resirkulerte materialer i ulike produkter på seg selv som forbrukere. Kanskje ser ikke danskene nødvendigvis på lovgivning som den eneste løsningen; hvis etterspørselen etter sirkulære produkter er stor nok, vil leverandørene ikke ha noe annet valg enn å rette seg etter det.

Næringslivet betraktes som viktigst når det gjelder å fremme sirkularitet

Totalt sett ser den største andelen av respondentene i undersøkelsen – 35 prosent – på næringslivet som den viktigste aktøren i å fremme økt bruk av resirkulerte materialer i ulike produkter. Landene der dette er den fremherskende oppfatningen er Finland og Polen, der hele 50 prosent av finske forbrukere legger ansvaret på bedriftene.

Derimot stoler den største andelen av svenske og norske respondenter på politikere og myndigheter, der henholdsvis 30 og 29 prosent sier at det er opp til valgte tjenestemenn å fremme økt bruk av resirkulert materiale.

Ansvarsfordeling

«Det er interessant å se så store forskjeller mellom landene når det gjelder hvor de legger det største ansvaret. Alle i kjeden – fra design og produksjon til forbruk og gjenvinning – er en viktig del av puslespillet for å oppnå en sirkulær økonomi generelt. Selv om hver enkelt må ta ansvar, kreves det fremfor alt initiativer fra beslutningstakere og næringslivet for å hjelpe forbrukerne med å leve et mer sirkulært liv.»

Anna Sundell, leder for bærekraft og kommunikasjon i Stena Metall Sverige.


Nøkkeltall fra Circular Voice om dette temaet


55%

mener at det bør være forbudt å lage og selge produkter som ikke kan gjenvinnes

59%

av polske respondenter ønsker et forbud mot ikke-resirkulerbare produkter

55%

ser virksomheten som en nøkkelspiller i arbeidet med å fremme sirkularitet

30%

av danske respondenter anser forbrukerne som den viktigste forkjemperen for sirkularitet

Del artikkel