En person som håller i prislappen på en skjorta med blå krage
Nyheter & Insikter

Sluta sälja produkter som inte kan återvinnas!

Röster från Circular Initiative 2023

Louise Eriksson

Principal Consultant på Stena Circular Consulting

Ulrika Molander

COO för GreenIron

Sara Davidsson

Sustainability & Compliance Director på Stena Recycling

Danska konsumenter TAR EGET ansvar

Även om den stora skillnaden på 15 procentenheter mellan Polen och Danmark är svår att förklara utan ytterligare studier, kan en del av förklaringen ligga i vilken av aktörerna konsumenterna ser som den viktigaste för att driva cirkulariteten framåt.

I Danmark, där 30 procent av respondenterna lägger ansvaret för att öka användningen av återvunna material i olika produkter på sig själva som konsumenter, avviker danskarna från övriga länder. Kanske ser danskarna inte nödvändigtvis lagstiftning som den enda lösningen. Om efterfrågan på cirkulära produkter är tillräckligt stark kommer leverantörerna tvingas följa efter.

NÄRINGSLIVET ses som den viktigaste drivkraften för cirkularitet

 Totalt sett anser den största andelen svarande, 35 procent, att näringslivet är den viktigaste aktören för att främja ökad användning av återvunna material i olika produkter. Finland och Polen är länder där denna uppfattning dominerar, med hela 50 procent av finska konsumenter som placerar ansvaret på företagen. .

Däremot litar den största andelen av de svenska och norska respondenterna på politiker och myndigheter, där 30 respektive 29 procent säger att det är upp till valda tjänstemän att främja ökad användning av återvunnet material.

Visa ansvarstagande

”Det är intressant att se så stora skillnader mellan de länder som det största ansvaret läggs på. Alla i kedjan – från design och produktion till konsumtion och återvinning – är en viktig pusselbit för att uppnå en cirkulär ekonomi i allmänhet. Även om varje individ måste ta ansvar krävs framför allt initiativ från beslutsfattare och näringslivet för att hjälpa konsumenterna att leva ett mer cirkulärt liv."

Anna Sundell, Head of Sustainability & Communications på Stena Metall.


Nyckeltal från Circular Voice inom detta område


55%

anser att det ska vara förbjudet att tillverka och sälja produkter som inte kan återvinnas

59%

av de polska respondenterna vill ha ett förbud mot icke-återvinningsbara produkter

55%

ser verksamheten som en nyckelaktör för att driva cirkulariteten framåt

30%

av danskarna anser att konsumenterna är den viktigaste drivkraften för cirkularitet

Dela artikel