Uutiset & tietoa kierrätyksestä

Opas: Miten optimoit muovivirrat

Step-by-step

Päätökset

Valmistusprosesseja koskevat päätökset tehdään yleensä vuosia etukäteen. Tämä merkitsee sitä, että vuoden 2025 päätöksiä tehdään nyt. Jos yritys haluaa käyttää kierrätettyä muovia tietyn prosenttiosuuden tuotannossaan, tulisi muovin tuottaja olla tiedossa jo vuosia ennen kuin muutos tapahtuu. Usein omasta tuotannosta löytyy käyttämättömiä muoviresursseja.

Suunnittelu

Hyvällä suunnittelulla voidaan minimoida jätteiden määrät. R&D-, suunnittelu- ja hankintaosastojen tulisi asettaa mahdollisimman selkeät tavoitteet. Määrittele esimerkiksi muovin tyyppi ja väri myös pakkausmateriaaleille. Tällä tavalla pystyt kontrolloimaan syntyviä jätteitä. Jos kaikki on valmistettu saman tyyppisestä muovista, pakkausmateriaalit tulevat osaksi kiertoa.

Hot spots

On tärkeää tiedostaa ja korjata ne työvaiheet, joissa voi aiheutua materiaalihukkaa. Missä vaiheessa valmistusprosessia pakkausmateriaaleja käsitellään, ja minne se menee? Saapuvien tavaroiden mukana tulee paljon pakkausmateriaalia. Osa siitä voi olla kertakäyttöistä, mutta osa voidaan myös kierrättää.

Käsittely

Tavarat voivat mennä suoraan tuotantoon tai ne voidaan varastoida myöhempää käyttöä varten. Molemmissa tapauksissa tulee varmistaa, että pakkausmateriaalia joutuu mahdollisimman vähän tuotantolinjalle asti. Monesti tuotteiden suojaamiseen, esim. kuljetuksissa, käytetään erilaisia muoveja. Osa suojamateriaaleista voidaan poistaa jo saapumisvaiheessa, mutta osa joudutaan jättämään tavaran suojaksi tuotantolinjalle menoon asti. On kuitenkin mahdollista yhtenäistää rutiinit ja sijoittaa jätteiden keruuvälineet tuotantolinjojen läheisyyteen, jolloin jäljelle jäävä muovi voidaan kierrättää helposti.

Arviointi

Miten muovia käsitellään tällä hetkellä yrityksessäsi? Tee satunnaisotoksia keräysastioistasi ja kokoa niistä raportti. Jatkuva arviointi mahdollistaa kehityskohteiden tunnistamisen. Arviointitulokset on esitettävä niille, jotka tekevät valmistukseen liittyviä päätöksiä. Näin tulokset voidaan hyödyntää osana yrityksesi kestävän kehityksen työtä.

Kierrätetty muovi: Luo uutta arvoa ja kerro siitä maailmalle

Tuotantoprosessien oikeanlaisten analyysien avulla on mahdollista kehittää muovien käsittelytapoja, säästää aikaa ja rahaa, tehostaa tuotantoa sekä rakentaa vastuullisempi yrityskuva.

Muovi syö resursseja

Tapa, jolla muovia käsitellään, vaikuttaa päätöksentekoon ja vaatii erilaisia resursseja. Tämä käsittää koko tuotantoketjun – hankinnoista ja suunnittelusta asentajiin ja kuljettajiin. Viime kädessä arvo mitataan hankintakustannusten, polttokustannusten, sekä esimerkiksi henkilökunnan, koneiden ja muiden resurssien ajankäytön mukaan. Kun muovia käsitellään järkevästi läpi koko ketjun, se mahdollistaa kierron, joka säilyttää arvon – toisin kuin lineaarisissa ratkaisuissa, joissa arvoa hävitään.

Suurin os muovista poltetaan

Tänä päivänä suuren osan muoveista elinkaari päättyy polttoon. Tämä siitä huolimatta, että muovin arvo voi olla joissain tapauksissa yhtä suuri kuin kuparin – erittäin arvostetun materiaalin, joka kierrätetään aina. Toisin sanoen, muovi on arvokas materiaali, joka menettää suurimman osan arvostaan käsittelyssä.

“Retaining value in the Swedish materials system”-raportista ilmenee, että Ruotsissa muovin ostoarvo on 10 miljardia kruunua vuodessa – muualla Euroopassa tämä arvo on paljon suurempi. 84% muovipakkauksista, tuotantojätteistä ja pois heitetyistä muovituotteista päätyy polttoon tai kaatopaikalle. Loput kierrätetään. Tämä osoittaa, että muovi tulisi arvioida resurssina uudelleen.

Kuhinaa muovin ympärillä – nyt on mahdollisuus näyttää esimerkkiä

Viime vuoden aikana muovi on noussut ehkä maailman puhutuimmaksi materiaaliksi. Kehittämällä yrityksessäsi tapoja käsitellä muovia, voit vaikuttaa positiivisesti vastuullisuusraportteihisi sekä muuhun sidosryhmillesi suunnattuun viestintään. Se voi myös edistää kierrätysmuovin käyttöä markkinoilla. Kuka tietää, ehkä olet ajatellut lisätä kierrätetyn muovin käyttöä tuotteissasi?

Jaa artikkeli