Uutiset & tietoa kierrätyksestä

Ympäristövaikutukset alas, arvo ylös

Timo Jussila

Kierrätysteräksen laatuluokkia määrittävät kansainväliset standardit. Laatuluokkia on valtavasti, ja niiden avulla voidaan käydä kansainvälistä kauppaa niin, että kaikki osapuolet ovat samassa ymmärryksessä lähetyksen sisällöstä.

Timo Jussila, tuotantojohtaja, Stena Recycling Oy

Niton on alkuaineanalysaattori, jolla voidaan mitata materiaalin koostumusta
Alkuaineanalysaattorilla voidaan mitata materiaalin koostumusta.

Räätälöityjä tuotteita valimoteollisuudelle

Tahkoluodossa valmistetaan myös räätälöityjä materiaaleja eri asiakkaiden tarpeisiin. Yksi tällainen ryhmä ovat suomalaiset valimot, jotka ovat erittäin tarkkoja raaka-aineidensa laadusta ja koostumuksesta. Valimoille tehdäänkin omia tuotantoeriä tarkkoine metallianalyyseineen.

Valimoilla on erilaisia tarpeita, joihin pyritään vastaamaan mahdollisimman hyvin. Asiakkaiden kanssa käydään jatkuvaa dialogia ja markkinoilta etsitään heidän tarpeisiinsa parhaiten sopivia raaka-aineita.  Proaktiivisuus onkin Stenan vahva erottautumistekijä. 

Jatkuvaa kehittämistä

Stenalla on konsernina käytössään valtava määrä kokemusta ja osaamista. Konsernin tuotantofoorumilla jaetaan tietoa, vertaillaan parhaita käytäntöjä ja etsitään kehittämiskohteita. Myös henkilöstön kouluttamiseen panostetaan vahvasti, onhan materiaalien tuntemus heidän työssään kaikki kaikessa. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä myös laitevalmistajien kanssa.

– Aktiivinen kehityshalu on Stenan ehdoton voimavara. Kierrätysaste ja laadunvarmistus kehittyvät harppauksin, Jussila sanoo.

– Stena on siinä mielessä hieno organisaatio, että henkilökunnallamme on aito mahdollisuus vaikuttaa asioihin, sen sijaan, että jumitettaisiin tietyssä vallitsevassa tilanteessa.

Timo Jussila

Raaka-aineiden räätälöinti perustuu metallianalyysiin, jonka avulla määritetään esimerkiksi se, paljonko seoksessa saa olla tiettyä alkuainetta. Kehitämme valimoiden käyttämiä raaka-aineita proaktiivisesti ja etsimme seossuhteita, joissa käyttöarvo ja hinta kohtaavat. Tasalaatuisen murskeen toimitukset pitää pystyä takaamaan jatkuvasti.

Timo Jussila, tuotantojohtaja, Stena Recycling Oy

Valimomurskeen täytyy olla tasalaatuista
Valimoteollisuus on äärimmäisen tarkka vastaanottamansa materiaalin koostumuksesta. Tasalaatuisen murskeen toimitukset pitää pystyä takaamaan jatkuvasti.

Vastuullisuus velvoittaa

Kiertotalouden toimijana Stenan toimintaa ohjaavat tarkat laatu- ja ympäristötavoitteet. Yhtiö noudattaa laajaa vastuullisuusohjelmaa, ja seuraa tuotantolaitostensa tehokkuutta ja käyttöastetta jatkuvasti.

– On hienoa, että vastuullisuus on kierrätysmaailmassa vuosi entistä suuremmassa roolissa. Vain näin voimme kulkea kohti kestävämpää maailmaa entistäkin laadukkaammin, tehokkaammin ja päästöttömämmin, Jussila summaa.

Jaa artikkeli