Uutiset & tietoa kierrätyksestä

Yhteistyö autopurkamoiden kanssa mahdollistaa laajan romuautojen vastaanottoverkoston ja edistää kiertotaloutta

TAVOITTEENA 100 % KIERRÄTETTÄVÄ AUTO

Kierrätysprosessin alussa auto esikäsitellään, eli siitä otetaan talteen käyttökelpoiset osat, renkaat ja vaaralliset jätteet, kuten akku ja nesteet. Tämän jälkeen loppuauto menee kierrätykseen murskalaitoksellemme, jossa sen sisältämät materiaalit erotellaan toisistaan erilaisten käsittelyprosessien avulla. Jalostetut raaka-aineet kuten erilaiset teräkset ja muut metallit myydään uudeksi raaka-aineeksi valimo- ja terästeollisuudelle. Näin auton materiaalit pysyvät kierrossa maksimaalisesti.

Nykykierrätysprosesseilla ja yhteistyössä autopurkamoiden kanssa jo yli 95% autosta päätyy uudelleen käyttöön. Teemme konsernitasolla jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä kumppaneidemme kanssa, jotta auton materiaalit saataisiin pysymään kierrossa entistä paremmin. Yhteistyössä autovalmistajien kanssa pyrimme opastamaan heitä jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi materiaalivalinnoissa, jotta kierrätys olisi tehokkaampaa auton elinkaaren lopussa. Yhteisenä tavoitteenamme on 100-prosenttisesti kierrätettävä auto.

Autonkierrätysprosessin kuvaus
Jaa artikkeli