Tuulivoimalan siipien ja kunnossapidosta tulevien materiaalien maksimaalinen kierrätys tekee tuulivoimasta yhä vastuullisempaa.
Uutiset & tietoa kierrätyksestä

Stena Recyclingin ratkaisu mahdollistaa tuulivoimaloiden siipien kierrätyksen

text

“Kierrätysosaamisemme kasvaa ja ratkaisut kehittyvät sitä mukaa, mitä enemmän saamme tuulivoimaloita kierrätettäväksi. On hienoa huomata, että tuulivoimaloiden valmistajat ja tuulivoimatuottajat ovat mukana kehittämässä kierrätystä kanssamme.”

Asiakaspäällikkö Mikael Pitkänen, Stena Recycling Oy

Usein vastaan saattavat tulla kustannukset, sillä siivissä käytetyistä materiaaleista riippuen kierrättäminen voi olla kaatopaikkasijoitusta kalliimpi ratkaisu. Toimija, jonka vastuulla voimaloiden tai niiden osien hävittäminen on, päättääkin lopulta siitä, onko valmis maksamaan kierrätyksestä. Ilmatar on ylpeänä eturintamassa ottamassa kierrätysteknologiaa käyttöön Suomessa.

text
Seppo Hakola, tekninen päällikkö, Ilmatar Windpower Oyj

“Tuulivoimaloiden kierrättämiseen tarvitaan ratkaisuja kiertotalouden periaatteen mukaisesti, kun tuulivoimalat poistuvat käytöstä tai kun osia vaihdetaan. Stena Recyclingin ratkaisu on jo testattu käytännössä ja todettu toimivaksi.”

Seppo Hakola, tekninen päällikkö, Ilmatar Windpower Oyj

KIERRÄTYS OTETTAVA HUOMIOON JO SUUNNITTELUVAIHEESSA

Käytöstä poistettujen tuulivoimaloiden materiaalien kierrättämisen lisäämiseksi on oleellista selvittää, miten tuulivoimalat voidaan jo suunnitteluvaiheessa kehittää sellaisiksi, että niitä voidaan kierrättää tai uusiokäyttää tulevaisuudessa yhä paremmin. Vain näin toimimalla kestävän kehityksen periaate toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Stena Recyclingilla on vahva osaaminen kierrätyksestä ja eri materiaaleista, joten yhteistyön ulottaminen materiaalien käytön suunnitteluun on monesti luonnollinen jatkumo. Stena Recycling tekee kierrätyksen lisäksi konsernissa tutkimusyhteistyötä, jossa selvitetään, miten tuulivoimaloissa käytetyt materiaalivalinnat vaikuttavat kierrätettävyyteen ja miten materiaalit saadaan kierrätettyä yhä paremmin.

“Uskon, että muutaman vuoden sisällä olemme kehittäneet entistä parempia kierrätysratkaisuja, jolloin siivetkin saadaan kiertoon yhä kustannustehokkaammin. Tässä yli alojen ulottuva yhteistyö näyttelee suurta roolia”, kertoo Tarkka-Partanen.

LAAJA YHTEISTYÖVERKOSTO VARMISTAA OPTIMAALISEN KIERRÄTYKSEN

Kiertotaloudessa yhteistyö on ensisijaisen tärkeää. Asiantuntijuus ja koko arvoketjun tunteminen ovat edellytys menestykselle niin ympäristön, ilmaston kuin taloudenkin kannalta. Stena Recycling on kokenut kierrättäjä, joka varmistaa, että esimerkiksi tuulivoimalat voidaan purkaa, käsitellä ja kierrättää voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, turvallisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti.

Materiaalien käsittely ja kierrätys tapahtuu aina joko Stena Recyclingin laitoksessa tai tarkkaan valittujen ja sertifioitujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhtiö on mukana kierrätysprosessin kaikissa vaiheissa ja auttaa muun muassa dokumentoimaan, että arvokkaat raaka-aineet otetaan talteen, ne pysyvät kierrossa ja saavat uuden elämän uusissa tuotteissa.

“Yhteistyö kanssamme varmistaa, että materiaalit ja raaka-aineet kierrätetään ja jätteet muunnetaan arvokkaaksi resurssiksi vastuullisesti. Stena Recycling on tärkeä osa arvoketjua jokaiselle yritykselle, joka haluaa edistää kiertotaloutta”, toteaa Tarkka-Partanen.

Ilmatar

Ilmatar on suomalainen energiayhtiö, joka kehittää, rakentaa ja operoi moderneja tuulivoimapuistoja. Ilmattaren tavoitteena on kasvattaa kotimaista tuulivoiman tuotantokapasiteettia 1 000 MW verran lähivuosien aikana. Ilmatar myy tuottamansa puhtaan tuulisähkön sekä kuluttajille että yrityksille. Lue lisää ilmatar.fi

Jaa artikkeli