Uutiset & tietoa kierrätyksestä

Korkean kierrätysasteen vaikutukset

Korkea kierrätysaste pienentää ilmastovaikutuksia

Materiaalien kierrätyksessä kuluu huomattavasti vähemmän energiaa kuin raaka-aineiden valmistuksessa neitseellisistä materiaaleista. Pienempi energiankulutus merkitsee pienempiä hiilidioksidipäästöjä, mikä taas tuottaa ilmastohyötyjä. Kierrätys säästää niin energiaa kuin neitseellisiä raaka-aineita. Hiilidioksidipäästöissä on siis merkittävä ero, kun verrataan kierrätysmetalleja ja neitseellisistä raaka-aineista valmistettuihin metalleihin.

Muutamia esimerkkejä*:

  • Yhden terästonnin kierrättäminen säästää 1,4 tonnia rautamalmia, 0,8 tonnia kivihiiltä, 0,3 tonnia kalkkikiveä ja lisäaineita sekä 1,67 tonnia hiilidioksidia.
  • Teräsromun käyttö uuden malmin sijaan vähentää CO2-päästöjä 58 %.
  • Alumiiniromua käyttämällä voidaan vähentää CO2-päästöjä 92 % raaka-alumiiniin verrattuna.
  • Kierrätetyn teräksen käyttö uuden teräksen valmistamisessa vähentää ilmansaasteita 86 %, vedenkulutusta 40 % ja veden saastumista 76 %.

* Lähde: EuRIC Metal Recycling Factsheet

KORKEAMMAT KIERRÄTYSASTEET KOKO ARVOKETJUSSA

On tärkeää toimia oikein alusta alkaen. Jotta voimme huolehtia käyttämistämme resursseista, on tunnistettava kaikki niihin vaikuttavat tekijät. Kuten aiemmin on mainittu, jätteen kierrätys ei yksinään riitä. Jotta voimme saavuttaa korkeamman kierrätysasteen, on tunnistettava ensin resurssit ja niiden arvot, luoda markkinat kierrätetyille materiaaleille ja löytää uusia uudelleenkäyttö- ja kierrätysmalleja.

Tuotteet tulee suunnitella paremmin ja tuotantolinjojen hävikki on minimoitava. On myös fiksua varmistaa, että yrityksesi ostajat vaativat alihankkijoilta kierrätysmateriaalien laajempaa käyttöä.

TOIMIMINEN OSANA KIERTOTALOUTTA VAHVISTAA BRÄNDIÄSI

Korkeampi kierrätysaste edesauttaa maailmanlaajuisia tavoitteita toimia vastuullisesti ja kiertotalousmallin mukaisesti. Hiilijalanjäljen pienentäminen ja materiaalien nostaminen jätehierarkiassa ylöspäin vahvistavat yrityksen brändiä ja markkina-asemaa. Korkeasta kierrätysasteesta on monia hyötyjä kuten materiaalien, ajan ja energian säästäminen sekä haitallisten ilmastovaikutusten väheneminen. Varmistathan, että yrityksesi kierrätysaste on korkea, näin olet rakentamassa vastuullisempaa liiketoimintaa ja yhteiskuntaa.

Tiedätkö mikä on yrityksesi kierrätysaste?

Jaa artikkeli