Nyheter & Insikter

Ju högre grad av återvinning, desto bättre

Högre återvinningsgrader bidrar till mindre negativ klimatpåverkan

Energiförbrukningen är betydligt lägre vid materialåtervinning än vid utvinning av jungfruliga resurser. Lägre energiförbrukning innebär minskade koldioxidutsläpp, vilket leder till ökad klimatnytta. Vid återvinning sparas både energi och jungfruligt material. Det finns också en stor skillnad i koldioxidutsläpp när industrin använder återvunna metaller jämfört med jungfruligt material.

Några exempel*: 

  • Återvinning av ett ton stål sparar 1,4 ton järnmalm, 0,8 ton kol, 0,3 ton kalksten och tillsatser och 1,67 ton koldioxid.
  • Genom att använda stålskrot istället för ny malm minskar koldioxidutsläppen med 58 procent.
  • Genom att använda aluminiumskrot kan koldioxidutsläppen minskas med 92 procent jämfört med råaluminium.
  • Genom att använda återvunnet stål för att tillverka nytt stål minskar luftföroreningarna med 86 procent, vattenförbrukningen med 40 procent och vattenföroreningarna med 76 procent.

* Källa: Faktablad om EuRIC metallåtervinning

Högre återvinningsgrader i hela värdekedjan

Det är viktigt att göra rätt från början. För att ta hand om de resurser vi har måste vi identifiera varje område som påverkar dem. Återvinningen i sig räcker inte. För att uppnå en betydligt högre grad av återvinning måste vi identifiera resurserna, se deras värde, skapa marknader för sekundärt material och hitta nya återanvändnings- och återvinningsprocesser.

Vi måste designa bättre, slösa mindre i produktionslinjen och ta hand om mycket mer material som annars går förlorat i produktionen. Det är till exempel klokt att se till att dina upphandlare kräver att underentreprenörerna använder mer återvunnen råvara. 

Att vara en del av en cirkulär ekonomi bygger ditt varumärke

En högre återvinningsgrad stödjer globala initiativ mot en cirkulär och hållbar ekonomi. Att minska koldioxidavtrycket och lyfta materialet från avfallshierarkin hjälper ditt företags varumärkeskommunikation och marknadsutbud. Den saken är helt klar.  

I takt med att vi återvinner mer kommer klimatnyttan att öka. Och den faktiska klimatnyttan blir allt större ju mer vi kan återanvända och återvinna, till exempel i din verksamhet. En högre grad av återbruk och återvinning av material ger mer värde för alla.

Flera vinster och fördelar kommer från återvinning i högre grad. Du sparar material, tid, energi och bidrar till en mindre negativ klimatpåverkan. Genom att se till att ditt företag drar nytta av en högre återvinningsgrad bidrar du också till ett mer hållbart samhälle. 

Har du koll på din återvinningsgrad?

Dela artikel