Nyheter & Innsikt

Effekten av en høyere gjenvinningsgrad

Høyere gjenvinningsgrad reduserer også klimapåvirkningen

Energiforbruket er betydelig lavere ved resirkulering av materialer enn ved utvinning av nye ressurser. Lavere energiforbruk betyr reduserte karbondioksidutslipp og det gir økte klimafordeler. Ved resirkulering spares både energi og jomfruelig materiale. Det er også en betydelig forskjell i karbondioksidutslipp når en industri bruker resirkulerte metaller sammenlignet med jomfruelig materiale.

Noen eksempler*: 

  • Resirkulering av ett tonn stål sparer 1,4 tonn jernmalm, 0,8 tonn kull, 0,3 tonn kalk og tilsetningsstoffer og 1,67 tonn CO2.
  • Bruk av stålskrap i stedet for ny malm reduserer CO2-utslippene med 58 %.
  • Ved å bruke aluminiumsavfall kan CO2-utslippene reduseres med 92 % sammenlignet med råaluminium.
  • Bruk av resirkulert stål for å lage nytt stål reduserer luftforurensning med 86 %, vannforbruket med 40 % og vannforurensning med 76 %.

*Kilde: Faktaark om metallgjenvinning fra EuRIC

Høyere resirkuleringsgrad i hele verdikjeden

Det er viktig å gjøre det riktig fra grunnen av. For å ta vare på ressursene vi har, må vi identifisere alle steder som påvirker dem. Som nevnt tidligere, vil det ikke være nok å bare resirkulere avfallet. For å oppnå en betydelig høyere grad av resirkulering må vi identifisere ressursene, se verdien av dem, skape markeder for sekundærmaterialer og finne nye gjenbruks- og resirkuleringsprosesser.

Vi må designe bedre, sløse mindre i produksjonslinjen og ivareta mye mer materiale som ellers går tapt i produksjonen. Det er for eksempel smart å sikre at innkjøperne krever at underleverandørene bruker mer resirkulert råmateriale. 

Å være en del av en bærekraftig økonomi bygger merkevaren din

En høyere grad av resirkulering støtter globale initiativer mot en sirkulær og bærekraftig økonomi. Å redusere CO2-utslippene og løfte materialet i avfallshierarkiet vil hjelpe bedriftens merkevarekommunikasjon og markedstilbud.  

Etter hvert som vi resirkulerer mer, vil klimafordelene øke. Merk deg at den faktiske klimafordelen blir større jo mer vi kan gjenbruke og resirkulere, for eksempel i bedriften din. Høyere grad av gjenbruk og resirkulering av materialer gir merverdi for alle.

Man oppnår flere gevinster og fordeler av resirkulering i en høyere grad. Disse fordelene innebærer mindre bruk av materiale, tid og energi og en mindre negativ klimapåvirkning. Ved å sørge for at bedriften din drar nytte av en høyere gjenvinningsgrad, bidrar du også til et mer bærekraftig samfunn. 

Har du kontroll på gjenvinningsgraden?

Del artikkel