Nyheder & Indsigt

Virkningen af en højere genanvendelsesgrad

Højere genanvendelsesgrad sikrer en mindre negativ klimapåvirkning

Energiforbruget er væsentligt lavere ved materialegenanvendelse end ved udvinding af nye ressourcer. Lavere energiforbrug giver samtidig et reduceret CO2-udslip, og det er bedre for miljøet. Ved genanvendelse spares der både energi og nye råmaterialer. Der er også en væsentlig forskel i CO2-udslippet, når en industrivirksomhed bruger genanvendt metal i stedet for nye råmaterialer.

Et par eksempler*: 

  • Genanvendelse af et ton stål sparer 1,4 ton jernmalm, 0,8 ton kul, 0,3 ton kridt og tilsætningsstoffer samt 1,67 ton CO2.
  • Brug af stålskrot i stedet for ny malm reducerer CO2-udslippet med 58 %.
  • Ved brug af aluminiumskrot i stedet for rå aluminium kan CO2-udslippet reduceres med 92 %.
  • Ved at producere nyt stål af genanvendt stål reduceres luftforureningen med 86 %, vandforbruget med 40 % og vandforureningen med 76 %.

* Kilde: EuRIC oplysningsbrochure om genanvendelse af metal

HØJERE GENANVENDELSESGRAD GENNEM HELE VÆRDIKÆDEN

Det er vigtigt at gøre det rigtigt ved kilden. For at passe på de ressourcer, vi allerede har, skal vi identificere hvert eneste punkt, der påvirker dem. Som tidligere nævnt, er genanvendelse af affald alene ikke løsningen. For at opnå en markant højere genanvendelsesgrad skal vi identificere ressourcerne, se deres værdi, skabe markeder for sekundære materialer og finde på nye genbrugs- og genanvendelsesprocesser.

Vi er nødt til at lave bedre design, skabe mindre affald i produktionen og genanvende langt mere materiale, der ellers ville gå tabt i produktionen. Det er eksempelvis smart at sikre, at indkøberne kræver, at underleverandører bruger flere genanvendte råmaterialer.

AT VÆRE DEL AF EN BÆREDYGTIG ØKONOMI STYRKER JERES BRAND

En højere genanvendelsesgrad understøtter globale initiativer i retning af en cirkulær og bæredygtig økonomi. At reducere CO2-fodaftrykket og flytte affaldet opad i affaldshierarkiet er en fordel for en virksomheds brand-kommunikation og tilbud på markedet.

Når vi genanvender mere, øges klimafordelene. Bemærk, at den faktiske klimafordel bliver mere tydelig, jo mere vi kan genbruge og genanvende eksempelvis i jeres virksomhed. En højere grad af genbrug og genanvendelse af materialer skaber mere værdi for os alle.

Der kan opnås flere gevinster og fordele ved at genanvende mere. Disse fordele omfatter at spare materialer, tid og energi samt have en mindre negativ klimapåvirkning. Ved at sikre at virksomheden drager fordel af en højere genanvendelsesgrad, bidrager I også til et mere bæredygtigt samfund.

Har I styr på jeres genanvendelsesgrad?

Del artikel