Uutiset & tietoa kierrätyksestä

EU:n akkuasetus haastaa alan toimijat

Marcus Martinsson

“Asetus edellyttää valmistajilta ja kierrätysyrityksiltä uudenlaista yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi. Meillä ja asiakkaillamme on edessä tärkeä ja jännittävä matka. Jatkuvat aloitteemme luovat arvoa maapallolle ja asiakkaille uuden asetuksen ja akkumarkkinoiden kehityksen mukaisesti.”

Marcus Martinsson

Alla ote EU:n uudesta asetuksesta

Läpinäkyvää tietoa akuista ja jäljitettävyydestä

 • Valmistajien tulee tarjota pääsy sellaisten akkujen ohjausjärjestelmiin, joiden kapasiteetti on yli 2 kWh (ajoneuvojen akut). Tämä helpottaa akkujen käsittelyä ja määrittelyä siitä, että kannattaako akut ohjata uudelleenkäyttöön vai kierrätykseen.
 • Samantyyppisistä ajoneuvojen akuista ja teollisista akuista tulee käydä ilmi, mitä materiaaleja ne sisältävät, kuinka paljon ja mikä on materiaalien alkuperä.
 • EU:n tavoitteena on, että vuodesta 2027 lähtien akkuihin on merkitty niiden valmistaja, tyyppi, valmistuspäivä, vaaralliset aineet ja muut tiedot, jotka edistävät kierrätystä tai uudelleenkäyttöä.
 • Kunnostettujen tai uudelleenkäyttöön ohjattujen akkujen mukana on toimitettava tiedot niiden tilasta, todistus omistajanvaihdoksesta ja tekninen dokumentaatio.
 • Kun akut on käytetty loppuun alkuperäisessä tuotteessa, valmistajien on annettava akuista tietoa jätteiden määrän vähentämiseksi ja materiaalisisällön uudelleenkäytön tai kierrätyksen edistämiseksi. Heidän on toimitettava myös tietoa siitä, kuinka ajoneuvojen akut voidaan purkaa, kuljettaa ja kierrättää turvallisella tavalla. Lisäksi he ovat velvollisia raportoimaan akkujen sisällön ympäristö- ja terveysvaikutuksista.
 • EU haluaa ottaa käyttöön elektronisen akkupassin kapasiteetiltaan yli 2 kWh:n ajoneuvojen akuille ja teollisille akuille. Akkupassi sisältää kaikki saatavilla olevat tiedot kustakin akusta. Kun akun tila muuttuu (esimerkiksi korjauksen tai uudelleenkäytön vuoksi), passin tiedot päivitetään.

Kierrätyksen ja uudelleenkäytön lisääminen

 • Tämänhetkinen kierrätysvaatimus on 50 prosenttia akun painosta. Vuonna 2025 kierrätysvaatimus litiumioniakkujen osalta on 65 prosenttia, ja vuonna 2030 jo 70 prosenttia. Kasvussa eivät kuitenkaan ole ainoastaan kokonaisten akkujen kierrätysosuudet. Kierrätysvaatimuksia asetetaan myös materiaalitasolla esimerkiksi litiumille, koboltille, kuparille, nikkelille ja lyijylle. Nämä vaatimukset tiukentuvat vuonna 2030. Esimerkiksi litiumin kierrätyksen tulee kasvaa 35–70 prosenttia vuosina 2026–2030. EU:n tavoitteena on, että jo vuonna 2026 koboltista, kuparista, nikkelistä ja lyijystä kierrätetään 90 prosenttia.
 • Kierrätysyritysten on raportoitava vuosittain käsiteltyjen ja kierrätettyjen akkujen määrä sekä erilaisten talteenotettujen akkumateriaalien kierrätysosuudet. Lisäksi asetetaan vaatimuksia kierrätysprosessien tehokkuuden mittaamiselle.
 • Valmistajien on varmistettava, että kannettavien akkujen keräysosuus nousee 45 prosentista (vuonna 2026) 70 prosenttiin (vuonna 2030).
 • Käytettyjen akkujen vienti EU:n ulkopuolelle sallitaan vain siinä tapauksessa, että vastaanottajan akkujen käsittelyn voidaan taata noudattavan vähintään EU:n oman asetuksen vaatimuksia.

Kierrätettyjen raaka-aineiden käytön lisääminen

 • Akkuasetuksen tavoitteena on, että jo vuonna 2027 on saatavilla läpinäkyvää tietoa siitä, kuinka paljon kierrätettyä kobolttia, litiumia, nikkeliä ja lyijyä ajoneuvojen uudet akut sisältävät. Koboltin ja litiumin osalta kierrätysmateriaalien käytön tulee yli kaksinkertaistua vuosina 2030–2035.
Jaa artikkeli