En stak kasserede bærbare computere, der venter på at få deres harddiske ødelagt for at forhindre lækage af fortrolige oplysninger
Hvad vi tilbyder

Sikker bortskaffelse og genanvendelse af fortroligt materiale

Sådan destruerer og genanvender vi dit fortrolige materiale

1. Sikre container

Dine følsomme oplysninger er forseglet i en sikker beholder eller et aflåseligt skab.

2. Destruktion på stedet

Vore eksperter destruerer materialet på stedet.

3. Attestation

Vi leverer en destruktionsattest.

4. Sikker transport

Dit destruerede materiale transporteres sikkert til en af vore certificerede anlæg.

5. Uddannet personale

Vores specialuddannede personale genanvender derefter sikkert dit fortrolige materiale.

En mandlig og en kvindelig genanvendelsesekspert, der begge bærer hjelm, høreværn, beskyttelsesbriller og reflekterende arbejdstøj, diskuterer et dokument, som den mandlige ekspert står med.

Tilmeld dig, eller ring til os, når du har brug for hjælp.

Hvis du løbende har brug for at destruere fortrolige dokumenter, har vi en række aflåselige, fortrolige affaldscontainere og -skabe, der kan lejes som en del af vores abonnementsservice. Disse beholdere tømmes, så de passer til din tidsplan. Du kan også ringe til os, når du har brug for det, f.eks. når du rydder op i gamle arkiver.

Hvis du har brug for at destruere dit fortrolige materiale på stedet, tilbyder vi en mobil destruktionsservice med vores specialbyggede lastbil. Du kan naturligvis føre tilsyn med ødelæggelsen, hvis du ønsker det.

En forseglet beholder til transport af fortrolige oplysninger

Dit fortrolige materiale kan spores hele vejen til destruktion

Vores beholdere er forseglet for at forhindre uautoriseret adgang til indholdet. Containerne håndteres af et digitalt kontrolsystem, der giver præcis kontrol over, hvor i processen hver container befinder sig, hvornår den samles op, og hvem der var vagthavende.

Vores lastbiler har særligt udstyr og alarmer for at sikre det højeste sikkerhedsniveau, når dit fortrolige affald transporteres til sikkerhedsrummet for destruktion. Alt personale hos Stena Recycling, som håndterer fortrolige oplysninger, er sikkerhedscertificeret, og du vil modtage en destruktionsattest for dit materiale.

Del artikel