Nyheder & Indsigt

Formkon satser på øget sporbarhed, genvinding og kvalitet via samarbejde med Stena Recycling

FORTROLIGHED SOM CENTRALT KONKURRENCEPARAMETER

Den danske aluminiumsvirksomhed Formkon A/S udvikler og producerer prototyper, specialdele samt serier til kunder i ind- og udland. Virksomheden har i dag ca. 50 medarbejdere og anvender både traditionelle støbemetoder - trykstøbning og gipsstøbning, samt de nyeste teknologier inden for CNC-bearbejdning og 3D print.

Høj viden, hurtige leveringstider, stærk kvalitet og fortrolig behandling af kundemener har altid være centrale parametre for Formkon i kampen om markedets gunst. Som globalt orienteret virksomhed er man dagligt i skarp international konkurrence, og virksomheden oplever i stigende grad at evnen til at sikre og dokumentere et højt kvalitetsniveau er vigtigt - såvel ifht. danske og udenlandske kunder. Ligeledes bliver evnen til at håndtere prototyper forsvarligt mere og mere afgørende.

"Vi er i tæt dialog med vores kunder om at udvikle og fremstille prototyper. I mange af vores løsninger indgår vores kunders logoer ofte. Det er selvsagt afgørende at vi er i stand til at behandle vores kunders emner det med fortrolighed og at deres prototyper ikke pludseligt er at finde i fremmede hænder. Derfor anser vi kvalitets- og sporbarhedsdokumentation for helt centralt for vores vækstmuligheder", siger produktionschef Martin Løgsted, Formkon.

VÆKST FORDRER DOKUMENTATION

Formkon oplever at kravene til kvalitets- og sporbarhedsdokumentation skærpes, og skulle Formkon vækste stod man derfor over for to sammenhængende udfordringer: hvordan kunne man fremme bæredygtigheden uden at gå på kompromis med kvaliteten og hvordan kunne man dokumentere at man havde styr på prototyperne?

Det krævede en stærk og erfaren partner, der kunne hjælpe Formkon om at få 100% styr på sporbarheden. Med bedre dokumentation kunne man nemlig imødekomme en stigende efterspørgsel efter genvundet og mindre CO2-belastende aluminium.

Samtidig kunne man med bedre dokumentation og sporbarhed i forhold til både eksisterende og potentielle kunder samtidig dokumentere at de prototyper, man fremstiller håndteres 100% sikkert og forsvarligt når de ryger videre for at blive omsmeltet.

Kunne man ikke bare opbevare emnerne? Nej. Formkon havde ikke kapacitet til at opbevare det stigende antal kunders prototyper i årevis. Det ville være yderst pladskrævende og ressourcekrævende. Derfor var det afgørende at man kunne komme af med de udtjente prototyper, så de i stedet for at samle støv på hylder kunne smeltes om og atter indgå i materialeloopet og sikre fortsat høj råvarekvalitet.

Stena hjalp med sporbarheden

Virksomheden ved at det kræver en partner for at kunne håndtere udfordringerne mest effektivt. Derfor valgte Formkon at udvide sit samarbejde med Stena Recycling. Stena Recycling er Nordens største genvindingsvirksomhed, som har en stærk know how i håndtering af en bred vifte af materialer for mange danske industrivirksomheder. Især inden for håndtering af metaller er Stena Recycling blandt landets mest professionelle virksomheder i forhold til kapacitet, kvalitetssikring samt forsvarlig og effektiv materialehåndtering.

Formkon og Stena Recycling kendte hinanden godt i forvejen. Gennem en længere periode havde Formkon og Stena Recycling samarbejdet om bl.a. sikkerhedsmakulering og håndtering af farligt affald. Stena Recycling var derfor vant til at løse opgaver for Formkon, hvilket gjorde det ekstralet at få en fleksibel og god aftale på plads for Formkon.

"Vi fik en nem og enkel – one-stop-shop-baseret skræddersyet løsning som har betydet at der er kommet større styr på sporbarheden og at vi i højere grad medvirker til at det der tidligere var spild, nu i stedet er en væsentlig ressource", siger Martin Løgsted.

Resultatet er blevet at Stena Recycling i dag både håndterer alle støbte emner for Formkon, og at Formkon køber aluminium tilbage via Stena Recycling. Dermed sikres et højt kvalitetsniveau, samtidig med at samarbejdet bidrager til øget cirkulær økonomi ved at man gennem samarbejdet anvender og bidrager til genvundet aluminium.

Samlet set er Formkons fortrolighedsgrad, sporbarhedsdokumentation, bæredygtighed og kvalitet steget, og derfor står virksomheden nu stærkere i markedet. En ekstra gevinst ved samarbejdet mellem Stena Recycling og Formkon ligge i Stena Recyclings online-portal. Med den kan Formkon få overblik over samtlige datamæssige detaljer i forhold til affaldshåndteringen. Også den dimension anvender Formkon markedsmæssigt for at udvide sin kundeportefølje.

"Dokumentation og ressourceoptimering er en central del af vores CSR-salgsparameter, og vi anvender det som en løftestang til at øge vores eksport. Det er vigtigt at have en velsmurt organisation med i sådan en proces. For hvad hjælper det at satse på sporbarhed og øget genvinding, hvis ikke det økonomisk kan svare sig? Stena Recycling har hjulpet os med at vi overfor vores samarbejdspartnere og kunder kan vise hvordan og hvorledes vi i praksis har styr på sporbarheden og kvaliteten", siger Martin Løgsted.

Del artikel