VM Tarm bæredygtighed
Nyheder & Indsigt

Totalaftale reducer CO₂-udslip hos VM Tarm

Holger Ross Lauritsen, adm. direktør - VM Tarm A/S

“Som industrivirksomhed har vi et ansvar - ikke mindst over for de kommende generationer. Det handler om at se på, hvordan man kan ændre produktionen og logistikken i en mere bæredygtig retning”

Holger Ross Lauritsen, adm. direktør - VM Tarm A/S

Mere genanvendelse - Mindre afbrænding

I stedet for, at restaffaldet blot blev hentet og kørt til afbrænding, har VM Tarm længe ønsket at tænke og handle mere grønt. Og virksomheden har i en årrække sat handling bag ord med forskellige tiltag, der sammen tjener samme formål: reduktion af CO₂-udslippet.

Som led i sin bæredygtighedsstrategi er det et klart mål fra VM Tarm også at øge genanvendelsen af resterne fra produktionen. Kunne det, der hidtil blev anset for produktionsrester i stigende grad bruges som ressourcer?

Det handler om bedre sortering af affald og restprodukter, så virksomheden helt undgår at sende affald til deponi. Og så handler det om at udfordre nuværende rutiner og forretningsgange. Kunne det anvendes og udnyttes andet steds i værdikæden, så man sparede på klodens knappe materialer? Kan man komme endnu højere op ad affaldstrappen?

Kunne brugte paller, pap og flamingo f.eks. gøre gavn i andre brancher og i nye produkter i stedet for at gå op i flammer på et forbrændingsanlæg?

Mens spørgsmålene var mange, var svarene sværere at få hold på. For hvordan omdanner en industrivirksomhed sine restfraktioner til ressource i praksis? De fleste fremstillingsvirksomheder er specialister på deres respektive produktionsfelt og i sagens natur novicer i forhold til effektiv genanvendelse.

VM Tarms udfordring var begrænset viden om, hvordan man effektivt, korrekt og forsvarligt omdanner produktionsspild til nye ressourcer.

Ekstern know how er afgørende

Det kræver både årtiers ekspertise i genanvendelse, et vidtforgrenet specialistnetværk af samarbejdspartnere og den rette affaldsteknologi for effektivt at gå en mere bæredygtig retning.

Ønsket om at skabe markante resultater er årsagen til, at VM Tarm har indgået et samarbejde med Stena Recycling.

Virksomheden kan løbende rådføre sig med eksperter om at sende endnu flere affaldsfraktioner til genanvendelse.

Stena Recycling handterer alle genvindings - og affaldsfraktioner for den vestjyske virksomhed

1. Jern
2. Aluminium
3. Rustfri stäl
4. Pap og papir (sikkerheds-makulering)
5. Plast (bled og härd & flamingo)
6. Miljofarligt affald
7. Ova (trae, daek, glas, paller, kantine-madaffald m.M.)
8. It skrot

Effektiv totalløsning

Der er tale om en totalløsning, som indebærer, at Stena Recycling for VM Tarm håndterer alle genvindings- og affaldsfraktioner for den vestjyske virksomhed. Totalaftalen indbefatter samtidig at Stena Recycling er rådgiver for VM Tarm.

Dermed kan Stena Recyclings erfarne specialister analyserer virksomhedens affaldsfraktioner, og løbende proaktivt levere forslag til, hvordan endnu mere kan indgå i nye produkter uden at energiforbruget, der skal til for at omdanne det øges markant.

Med totalaftalen kan man trække på den nyeste viden og samtidig slipper VM Tarm for at koordinere blandt flere operatører. Få fyldte lastbiler frem for mange halvtomme nedbringer CO₂-udslippet fra transporten af restprodukter.

Holger Ross Lauritsen, adm. direktør - VM Tarm A/S

“Tendensen er klar: Bæredygtighed er et voksende konkurrenceparameter. Kravene til bæredygtighed skærpes og lovgivningsmæssigt øges producentansvaret. Vi har kun set starten. Så både af klima- og økonomiske årsager er det vigtigt at man agerer i tide”

Holger Ross Lauritsen, adm. direktør - VM Tarm A/S

Sådan håndteres materialerne

  • Jern & metal: Rustfrit stål, kabelskrot, aluminium- & jernskrot: Der er tale om værdifulde metaller, som kan omsmeltes og genanvendes. Mere detaljeret sortering fører til bedre kvalitet. Samtidig har VM Tarm et samarbejde med lokal teknisk skole, hvor metalskrot anvendes i uddannelsessammenhæng.
  • Flamingo: I stedet for at blive brændt sikrer Stena Recycling at udtjent flamingo lokalt presses til stave, som efterfølgende kan gøre nytte ved at blive anvendt til isolering i bl.a. boliger.
  • Hårdt & blødt plastaffald: Stena Recycling sørger for at det sorterede plastaffald – f.eks. plastskærme - afhentes og videreforarbejdes.
  • Pap & papir: pap og papirrester fra samtlige indpakkede indgåede delkomponenter afhentes af Stena Recycling, genvindes og indgår derpå i nye produkter.
  • Bioaffald: Stena Recycling har opsat affaldsspande hos VM Tarm, hvor madrester fra den daglige kantinedrift samles og transporteres til anlæg i Danmark, hvor det indgår i udviklingen af biobrændsel.
  • ØVA (Øvrigt affald): defekte bildæk sendes til lokal genanvendelse, glas og autoruder og slidte paller repareres, mens VM Tarms defekte paller omdannes til spånplader.
Holger Ross Lauritsen, adm. direktør - VM Tarm A/S

“Vi anser bæredygtighedsdagsordenen for en praktisk disciplin. Det handler om at handle frem for at vente på lange analyser, og så handler det om at handle korrekt. Det kræver stærke partnere og Stena Recycling løser det hele for os enkelt, pålideligt og med værdiskabelse for øje”

Holger Ross Lauritsen, adm. direktør - VM Tarm A/S

Stena Recyclings kundeportal

Overblik 24/7 & alle 365 dage

Samarbejdet mellem Stena Recycling og VM Tarm indebærer også, at VM Tarm konstant har adgang til datamængder via Stena Recyclings kundeportal.

Med få klik kan VM Tarm hurtigt få detaljeret overblik over samtlige affaldsfraktioner, se tidsserier og løbende få input til, hvordan genanvendelsen af restproduktionen yderligere kan øges.

Del artikel