Nyheder & Indsigt

Sådan understøtter forskning i genanvendelse en bæredygtig industri

Mere samarbejde omkring forskning i genanvendelse

Christer Forsgren arbejder som ledende rådgiver i Stena Recyclings forskningsafdeling. Han har 17 års erfaring inden for forskning i genanvendelse i genanvendelsesbranchen og har set branchen ændre sig fra en skjult eksistens til en stor, international magtfaktor. Denne ændring er sket i takt med, at verden har fået større indsigt i planetens begrænsede ressourcer samt den stigende klima- og miljøpåvirkning.

- For 10-15 år siden var forskning mere indadskuende. Der var kun sjældent samarbejder mellem genanvendelsesbranchen og produktionsvirksomhederne. Virksomhederne tænkte primært på at minimere omkostningerne til deres affaldshåndtering. Nu er det almindeligt med projekter, der samler de forskellige aktører i værdikæden. Det afspejler de komplekse udfordringer, vi skal løse i fællesskab. Det er den stigende interesse for genbrug af batterier et godt eksempel på, forklarer Christer Forsgren.

ÆNDREDE KRAV, DER PÅVIRKER MARKEDET

Bæredygtighed har betydning, når det kommer til at skabe en mere bæredygtig forretning. Der er imidlertid flere krav, der kan påvirke markedet.

EU-lovgivningen, eksempelvis for deponier, genanvendelse af biler, genanvendelse af elektronik, og vandrammedirektivet er blevet afgørende for både produktionsindustrien og genanvendelsesbranchen gennem de seneste 10-15 år.

En af de vigtigste ting er, at Kina er ophørt med at importere flere typer affald fra resten af verden. Resultatet er, at store mængder affald skal genanvendes hjemme, tæt på den industrivirksomhed, der genererer affaldet, og tæt på det sted, hvor de cirkulære råmaterialer efterspørges.

- Det er en god mulighed for industrien og os, der arbejder for at få mere fælles forskning. Det er positivt, at der nu er gode muligheder for at få støtte til at forske i genanvendelse.

KONKURRENCEFORDELE FOR FØRENDE VIRKSOMHEDER

Brugen af materialer er en stor og nogle gange dominerende kilde til industrivirksomhedernes klimapåvirkning. Det er en ret ny åbenbaring for mange virksomheder. Flere og flere virksomheder kommunikerer åbent om deres ambitioner om eksempelvis brug af genanvendte råmaterialer for at reducere deres klimapåvirkning. Det sender vigtige signalværdier til underleverandørerne og sætter gang i en dominoeffekt.

Førende producenter ser en konkurrencemæssig fordel over for forbrugerne på markedet i at tilbyde produkter fremstillet af genanvendte materialer og genanvendelige produkter. I en undersøgelse, som Stena Recycling udarbejdede i foråret 2020, svarede 92%, at de forventer, at industrien bruger flere genanvendte materialer. 86% var af den holdning, at det er nødvendigt at producere genanvendelige produkter. En anden udfordring er, at der ikke findes standarder for, hvad genanvendte materialer må eller ikke må indeholde.

- Produktionsvirksomheder tager ingen chancer med råmaterialer, der indeholder uønskede forurenende stoffer eller er af en uensartet kvalitet. Der er således flere ting, der skal løses samtidigt, for at der kan udformes nye cirkulære råstofmarkeder. Derfor deltager vi eksempelvis i certificeringsorganisationen SIS' projekter til udvikling af industristandarder for genanvendt plast, siger Christer Forsgren.

KOMPLEKSE UDFORDRINGER KRÆVER NYT SAMARBEJDE

Der er også en stigende bevidsthed om, at der er behov for bestemte kritiske råmaterialer – såsom kobolt, lithium, og neodym – i en elektrificeret verden.

- Manglen på den type råmaterialer kan give problemer i produktionen af disse produkter. Der forskes meget i genanvendelse af eksempelvis sjældne jordarter. Det vil blive vigtigere og vigtigere ikke at være afhængige af især Kina, der er dominerende på markedet, uddyber Christer Forsgren.

Han nævner også her det problematiske procesaffald fra industrien, herunder slam, slagger og aske. De fleste af disse affaldstyper lægges på deponi, selvom de ofte indeholder flere af de elementer, der er behov for i samfundet.

- Affald er en omkostning for industrien, og risikoen stiger i fremtiden, idet flere deponier lukkes, og der indføres restriktive regler. 99% af de mængder, der lægges på deponi, indeholder materialer, vi gerne vil genanvende, så de bliver til nye og mere bæredygtige produkter. Der er stadig en mangel på omkostningseffektive metoder, men det er et vigtigt forskningsområde, når ønsket er at opnå en mere cirkulær økonomi.

Fart på for at skabe bæredygtige produkter

Christer Forsgren og Fredrik Overgaard fortæller, at en fremtidig mærkning à la "CE-mærkningen" af bæredygtige produkter ville være til fordel for forretningsmodeller i de brancher, der bruger flere cirkulære materialer i deres produkter.

- Industrien får stadig et større og større fokus på genanvendelse samt genanvendelige produkter, og de vil gerne samarbejde med os tidligere og tidligere i deres udviklingsarbejde. Det er en særdeles positiv trend, der skaber et stort potentiale for et fremtidigt samarbejde. Det har aldrig været tydeligere end nu, at det er sammen, vi kan gøre en forskel, fortæller Fredrik Overgaard.

Del artikel