Nyheter & Innsikt

Forskning på gjenvinning støtter en bærekraftig industri

Flere samarbeid innen forskning på gjenvinning

Christer Forsgren jobber som seniorrådgiver i Stena Recyclings forskningsvirksomhet. Han har 17 års erfaring i forskning på gjenvinning i bransjen, og har sett det endre seg fra en skjult eksistens til en fast, internasjonal status. Med verdens voksende innsikt i planetens begrensede ressurser, økt klimapåvirkning og miljøforringelse.

- For 10–15 år siden så forskningen mer innover. Det var sjeldent samarbeid mellom gjenvinningsselskaper og produksjonsselskaper. Og bransjen tenkte for det meste på reduserte kostnader til avfallshåndtering. Nå er det vanlig med prosjekter som samler de ulike aktørene i verdikjeden. Det gjenspeiler de komplekse utfordringene vi må løse sammen. Gjenvinning av nye batterier er et eksempel på dette, sier Christer Forsgren.

Endrede krav som påvirker markedet

EUs lovgivning om for eksempel avfallsdeponier, gjenvinning av biler, gjenvinning av elektronikk og vannrammedirektivet, har alle blitt viktig for både produksjons- og gjenvinningsindustrien de siste 10–15 årene.

En viktig hendelse er at Kina har stoppet importen av flere typer avfall fra resten av verden. Resultatet er at store mengder avfall må gjenvinnes hjemme, i nærheten av industrien som genererer avfallet og tett på der det er etterspørsel etter sirkulære råvarer.

- Det er en glimrende mulighet for industrien og oss som ønsker mer felles forskning. Og det er positivt at det nå er store muligheter for å få midler til forskning på gjenvinning.

Konkurransedyktige fordeler for bransjer i frontlinjen

Bruken av materialer er en stor og noen ganger dominerende kilde til industribedriftenes klimapåvirkning. Det er ganske ny innsikt for mange bedrifter. Stadig flere bedrifter kommuniserer åpent sine ambisjoner om for eksempel bruk av gjenvunnede råmaterialer for å redusere klimapåvirkningen. Dette sender i sin tur viktige signalverdier til underleverandører og gir en dominoeffekt.

Frontlinjeprodusenter ser et konkurransefortrinn i forhold til forbrukere på markedet når det gjelder produkter laget av gjenvunnede materialer og gjenvinnbare produkter. I en undersøkelse fra Stena Recycling våren 2020, svarte 92 % at de forventer at bransjen bruker mer gjenvunnede materialer. Og 86 % mener det er nødvendig å produsere gjenvinnbare produkter. En utfordring er at det ikke finnes standarder for hva gjenvunnede materialer kan og ikke kan inneholde.

- Produksjonsbedrifter tar ikke sjansen på råvarer med uønskede forurensninger eller ujevn kvalitet. Så flere ting må løses parallelt når nye sirkulære råvaremarkeder tar form. Derfor deltar vi blant annet i SIS-prosjekter for sertifiseringsorganer som utvikler bransjestandarder for gjenvunnet plast.

Komplekse utfordringer krever nye samarbeid

Det er også en økende bevissthet om tilførselen av visse kritiske råmaterialer – som kobolt, litium og neodym – som trengs i en elektrifisert verden.

- Mangelen på slike råvarer kan føre til vanskeligheter med å produsere produktene. Det pågår mye forskning på gjenvinning av for eksempel sjeldne jordmetaller. Det blir stadig viktigere å ikke være avhengig av spesielt Kina, som dominerer markedet, sier Christer Forsgren.

Han nevner også problematisk prosessavfall fra industrien, som slam, slagg og aske. Mesteparten av dette avfallet legges på avfallsdeponier, selv om det vanligvis inneholder elementer som samfunnet trenger.

- Avfall er en kostnad for bransjen, og risikoen øker i fremtiden med flere avfallsdeponier som lukkes og begrenses. 99 % av disse avfallsmengdene gjelder materialer som vi ønsker å gjenvinne til å bli nye og mer bærekraftige produkter. Det er fortsatt mangel på kostnadseffektive metoder, men det er et viktig forskningsområde for en mer sirkulær økonomi.

Høyere hastighet for bærekraftige produkter

Christer Forsgren og Fredrik Overgaard sier at en fremtidig tilsvarende «CE-merking» for bærekraftige produkter vil gagne forretningsmodeller i bransjer som bruker mer sirkulære materialer i produktene sine.

– Industrien fokuserer stadig mer på økt resirkulering og resirkulerbare produkter. Og de ønsker å samarbeide med oss enda tidligere i utviklingsarbeidet. Det er en svært positiv trend og skaper et stort potensial i fremtidige samarbeid. Det har aldri vært mer åpenbart enn nå at vi sammen kan gjøre en forskjell, sier Fredrik Overgaard.

Del artikkel