Nyheder & Indsigt

Otte tips til bæredygtig ressourcestyring

Energibesparelse ved brug af genbrugsmaterialer

Energibesparelse i procent

(Sekundærproduktioner i forhold til primærproduktion)

1. Tænk fremad

De beslutninger, du træffer i købsprocessen, påvirker hvad der bliver til affald, og hvor meget det bliver – rådfør dig med en genanvendelsesekspert for at træffe den rigtige beslutning.

2. Affald er en ressource

Få den rette holdning til rester: den enes affald er den andens ressourcer.

3. Optimer din affaldslogistik

Minimerer bevægelsen af materialet. Spild ikke energi på at flytte dit affald rundt på fabrikken.

4. Bland ikke materialer

Korrekt håndtering af restmateriale er at sortere og optimere med henblik på genanvendelse direkte ved kilden (faldstedet).

5. Korrekt udstyr

Husk at have det rigtige udstyr, containere der passer til stedet, og tydelig skiltning for at forenkle genanvendelsen.

6. Hold styr på statistikken

Med en komplet inddrivelsesstatistik kan du få et komplet billede og finde og følge op på forbedringer.

7. Øg efterspørgslen

Brug flere genbrugte råmaterialer i din egen produktion. Det øger markedet, og du bidrager til smartere ressourceudnyttelse og et cirkulært samfund.

8. Sammen er vi bæredygtige

Gennem dialog med en kyndig genbrugspartner får du forståelse for hele processen, så materialestrømmen kan optimeres i hele værdikæden - affaldet reduceres og kan blive til nye ressourcer. Sammen træffer I bedre beslutninger.
Del artikel