Nyheter & Innsikt

8 tips for bærekraftig ressursforvaltning

Energibesparing ved hjelp av gjenvunnede materialer

Energibesparelser i prosent

(Sekundærproduksjon sammenlignet med primærproduksjon)

1. Tenk fremover

Beslutningene du tar i innkjøpsprosessen påvirker hva som blir avfall og hvor mye avfall det blir – rådfør deg med en resirkuleringsekspert for å ta riktig beslutning.

2. Avfall er en ressurs

Ha riktig holdning til restene – det som er avfall for noen er ressurser for andre.

3. Optimer avfallslogistikken

Minimere flytting av materiale. Ikke kast bort energi på å flytte avfallet rundt på fabrikken.

4. Ikke bland materialer

Riktig håndtering av restmateriale er å sortere og optimalisere for gjenvinning rett ved kilden (der avfallet oppstår).

5. Riktig utstyr

Det er viktig å ha riktig utstyr, beholdere tilpasset behovene på anlegget og tydelige skilt for å forenkle gjenvinningen.

6. Hold oversikt over statistikken

Gjennom en komplett avfallsstatistikk kan du få et fullstendig bilde og finne og følge opp forbedringer.

7. Øk etterspørsel

Bruke mer gjenvunnede råvarer i egen produksjon. Det øker markedet og du bidrar til smartere ressursutnyttelse og et sirkulært samfunn.

8. Bli bærekraftige sammen

Gjennom dialog med en kunnskapsrik gjenvinningspartner vil du forstå hele prosessen slik at materialflyten kan optimaliseres gjennom hele verdikjeden – avfallet reduseres og kan bli til nye ressurser. Sammen tar dere bedre beslutninger.
Del artikkel