Malin Baltzar
Nyheter & Insikter

8 tips för hållbar resurshantering

Tabell av sparad energi utefter fraktion

Energi som sparas när återvunna råvaror används

Procentuell energibesparing

(Återvunna råvaror i jämförelse med jungfruliga)

1. Tänk efter före

De beslut du tar redan i inköpsprocessen påverkar vad det blir för avfall och hur mycket det blir - Ta hjälp att fatta rätt beslut.

2. Avfall är resurser

Rätt inställning till restmaterialen. Den enes spill är den andres resurser.

3. Optimera din avfallslogistik

Effektivisera internlogistik genom att minimera onödiga transporter inom fabriken.

4. Blanda inte material

Rätt hantering av restmaterial är att direkt vid källan/fallplatsen sortera och optimera för återvinning.

5. Rätt utrustning

Tänk på att ha rätt utrustning, kärl som passar för platsen och att förenkla återvinningen genom tydliga skyltar.

6. Ha koll på statistik

Genom en samlad statistik över återvinningen kan du få en komplett bild och kan hitta och följa förbättringar.

7. Öka efterfrågan

Använd mer återvunna råvaror i din produktion. Det främjar marknaden och du är med och bidrar till smartare resursanvändning och ett cirkulärt samhälle.

8. Bli hållbar tillsammans

Via dialog med en kunnig återvinningspartner får du förståelse för hela förloppet så att materialflödet kan optimeras genom hela värdekedjan - avfallet minskar och kan bli till nya resurser. Tillsammans tar man bättre beslut.
Dela artikel