Nyheder & Indsigt

Værdien af genanvendelse af metal

Fakta

  • 70 % af alt stål produceret frem til i dag er stadig i brug.
  • Brug af stålskrot i stedet for ny malm reducerer CO2-udslippet med 58 %.
  • Genanvendelse af et ton stål sparer 1,4 ton jernmalm, 0,8 ton kul, 0,3 ton kridt og tilsætningsstoffer samt 1,67 ton CO2.
  • Ved at producere nyt stål af genanvendt stål reduceres luftforureningen med 86 %, vandforbruget med 40 % og vandforureningen med 76 %.
  • 75 % af al aluminium, der nogensinde er produceret, er stadig i brug den dag i dag.
  • Ved brug af aluminiumskrot i stedet for rå aluminium kan CO2-udslippet reduceres med 92 %.
  • Genanvendelse af aluminium sparer 95 % energi sammenlignet med primær produktion i råstofudvindingen.
  • 44 % af EU's kobberforbrug kommer fra genanvendt kobber.
  • Ved at bruge kobberskrot reducerer vi CO2-udslippet med 65 %.
Del artikel