Nyheter & Insikter

Värdet av att återvinna material

Snabbfakta

  • 70 procent av allt stål som hittills producerats används fortfarande.
  • Genom att använda stålskrot istället för ny malm minskar koldioxidutsläppen med 58 procent.
  • Återvinning av ett ton stål sparar 1,4 ton järnmalm, 0,8 ton kol, 0,3 ton kalksten och tillsatser och 1,67 ton koldioxid.
  • Genom att använda återvunnet stål för att tillverka nytt stål minskar luftföroreningarna med 86 procent, vattenförbrukningen med 40 procent och vattenföroreningarna med 76 procent.
  • 75 % av allt aluminium som någonsin producerats används än idag.
  • Genom att använda aluminiumskrot kan koldioxidutsläppen minskas med 92 procent jämfört med råaluminium.
  • Återvinning av aluminium sparar 95 procent av energin som krävs för primärproduktion.
  • 44 procent av efterfrågan på koppar i EU kommer från återvunna källor.
  • Genom att använda kopparskrot minskar vi koldioxidutsläppen med 65 %.
Dela artikel