Nyheter & Innsikt

Verdien av å gjenvinne metaller

Fakta

  • 70 % av alt stål som er produsert til dags dato er fortsatt i bruk.
  • Bruk av stålskrap i stedet for ny malm reduserer CO2-utslippene med 58 %.
  • Gjenvinning av ett tonn stål sparer 1,4 tonn jernmalm, 0,8 tonn kull, 0,3 tonn kalk og tilsetningsstoffer og 1,67 tonn CO2.
  • Bruk av gjenvunnet stål for å lage nytt stål reduserer luftforurensningen med 86 %, vannforbruket med 40 % og vannforurensning med 76 %.
  • 75 % av alt aluminium som noen gang er produsert er fortsatt i bruk i dag.
  • Ved å bruke aluminiumsavfall kan CO2-utslippene reduseres med 92 % sammenlignet med bruk av jomfruelig råvare.
  • Gjenvinning av aluminium sparer 95 % av energien som trengs til primærproduksjon.
  • 44 % av EUs kobberetterspørsel kommer fra resirkulerte kilder.
  • Ved å bruke kobberavfall reduserer vi CO2-utslippene med 65 %.
Del artikkel