AffaldPlus jern og metal
Nyheder & Indsigt

Kurs mod højere genanvendelse af jern og metal med AffaldPlus

genanvendelsesprocenten for jern og metal skal op

I 2022 satte AffaldPlus’ politiske valgte bestyrelse sig målet om at hæve genanvendelsesprocenten for jern og metal for deres seks ejerkommuners genbrugspladser. Målet er at hæve genanvendelsesprocenten fra 76 procent til 80 procent.

Efter en offentlig udbudsrunde indgik AffaldPlus et strategisk samarbejde med Stena Recycling. Resultaterne af det tætte samarbejde er allerede synlige i form af højere genanvendelsesprocenter.

Poul A. Larsen, Formand for AffaldPlus

Som et fælleskommunalt affaldsselskab tager vi ansvar for den cirkulære økonomi og for at drive samfundet i en mere bæredygtig retning. Gennem vores samarbejde med Stena Recycling har vi både højnet kvaliteten af det sorterede jern og metal fra genbrugspladserne samt sikret, at en endnu større andel af materialerne kan genanvendes og få et nyt liv.

Poul A. Larsen, Formand for AffaldPlus

Sporbarhed, rapportering og rådgivning giver kontinuerlig forbedringer

TÆT SAMARBEJDER FØRER TIL HØJERE GENANVENDELSE OG EKSTRA FORDELE

Det indsamlede jern og metal fra AffaldPlus’ genbrugspladser bliver hos Stena Recycling holdt adskilt fra andre kunders materialer gennem hele håndteringen.

Stena Recycling differentierer sig ved at kunne behandle jern og metal fra AffaldPlus særskilt, og det har givet det datagrundlag der gør det muligt at adfærdsregulere.

Det betyder nemlig, at AffaldPlus kan få specifikt data for genanvendelse, deponering og nyttiggørelse af affaldsselskabets indsamlede mængder fra genbrugspladserne.

Udover adgang til en kundeportal hvor der løbende kan trækkes data, leverer Stena Recycling månedligt en rapport med præcise data og resultater baseret på AffaldPlus’ ønsker.

Camilla Pedersen AffaldPlus

Siden vi startede samarbejdet, har vi forøget både genanvendelsesgraden og nyttiggørelsen af vores jern og metal markant. Vi er også – gennem den løbende rapportering og rådgivning - blevet klogere på, hvordan f.eks. sammensatte affaldstyper bedst sorteres for at kunne genanvendes. På den måde kan vi løbende forbedre indsatsen på genbrugspladserne, og det giver os rigtig meget værdi, indsigt og mening i forhold til den måde, vi gerne vil være et ansvarsfuldt fælleskommunalt affaldsselskab.

Camilla B. Pedersen, Genbrugschef hos AffaldPlus

På den baggrund, rådgiver Stena Recycling løbende AffaldPlus om, hvordan kvaliteten kan forbedres. For eksempel er denne viden nu omsat til konkrete anvisninger til, hvordan både borgere og medarbejdere på de enkelte genbrugspladser kan blive endnu bedre til at sortere med øget genanvendelse for øje.

Ifølge Rene Møller, driftskoordinator hos AffaldPlus, giver samarbejdet også direkte udslag hos AffaldPlus’ medarbejdere på genbrugspladserne: ”Med den løbende rådgivning får vores medarbejdere konkrete argumenter i hånden, som klæder dem bedre på til at vejlede, forklare og indgå i dialog med genbrugspladsernes brugere om den bedst mulige sortering,” siger han.

Stigende interesse for nye genanvendelsesmuligheder

De forbedrede genanvendelsesgrad er bl.a. et resultat af, at Stena Recycling tilbyder fuld sporbarhed i materialestrømmen og individuelle batchkørsler, hvor kundernes affald håndteres individuelt. 

Det sorterede jern og metal fra AffaldPlus transporteres først til Køge og sejles derefter til Stena Recycling’ højteknologiske genvindingsanlæg i Grenå, hvor der i de senere år er investeret i ny sorteringsteknologi.

Anlægget er udstyret med den seneste teknologi, som kan udvinde de sidste værdifulde materialer ved at rense dem. Herved opnås fire-fem procent højere udvinding af brugbart jern og metal – herunder messing, zink og kobber – i forhold til andre gængse anlæg. Det sikrer bedre genanvendelse og bedre økonomi for AffaldPlus og andre kunder.

Ifølge Henrik Priegel, salgschef hos Stena Recycling A/S er der stigende interesse for - og forventning om skærpede krav til - øget genanvendelse og forbedret dokumentation. Det gør Stena Recycling’ løsning attraktiv for kommunerne.

Henrik Priegel Stena Recycling A/S

De kommunale affaldsselskaber viser stor interesse for at øge deres genanvendelsesprocent. Det er et af de væsentlige parametre, udover prisen, som de bliver vurderet på. Gennem løbende måling af sortering og genanvendelse er vi i stand til give dem individuel rådgivning og hjælpe med at identificere områder med forbedringspotentiale. Det er værdifuldt i forhold til at styre og forbedre affaldshåndteringen samt fremme en mere bæredygtig affaldsbehandling i kommunerne

Henrik Priegel, Salgschef - Public hos Stena Recycling A/S

Vil du opnå lignende resultater i din kommune?

Stena Recycling tilbyder individuel affaldshåndtering og rådgivning til både fælleskommunale affaldsselskaber og til enkeltkommuner.

Tøv ikke med at kontakte os på +45 56 67 92 00

Download case

Del artikel