Haarslev Industries
Nyheder & Indsigt

Totalaftale - en enkel vej til mere bæredygtige løsninger

Medarbejder commitment

Samtidig har samarbejdet med Stena Recycling sikret Haarslev Industries adgang til at kunne følge affaldsmængderne tæt og detaljeret via deres bruger på Stena Recyclings online Kundeportal. Kundeportalen er et væsentligt styringsredskab for Haarslev Industries. Nu kan man nemt og enkelt følge med i, hvor meget affald og hvilke affaldsfraktioner virksomheden løbende sender til genanvendelse.

“Stena Recyclings kundeportal er et væsentligt styringsredskab for Haarslev Industries”

 

Med Stena Recyclings data i ryggen har Haarslev Industries fået et godt måle- og styringsværktøj.

  • Dels understøtter det kravene til dokumentation og sporbarhed, som skærpes i disse år.
  • Dels bidrager det til et stærkere commitment blandt medarbejderne. Det giver en stærkere ejerfølelse, at man kan følge med i den løbende udvikling af. hvordan det går med genanvendte materialer.
  • Dels forbedrer det videndelingen medarbejderne i mellem. På den måde kan man hurtigere give feedback og justere procedu-rer. Det styrker sorteringskvaliteten og øger genanvendelsesgraden.
  • Dels forbedrer det muligheden for at nye medarbejdere hurtigt lærer virksomhedens affaldshåndtering at kende.
Del artikel