Nyheder & Indsigt

Nyt dansk samarbejde sikrer genanvendelse af toiletters plastikcisterner

Anja Aabye, Bæredygtighedsansvarlig i LAUFEN Nordic

“Blandt andet det høje kalkindhold i dansk vand gør, at vvs’eren i dag for det meste vælger at skifte alt indmad, når et toilet er defekt – både for at spare tid og for at være sikker på, at problemet bliver løst. Så ryger plastikcisternen ud. Det er naturligvis bedre, hvis man i stedet kan bruge den på en ny måde.”

Anja Aabye, Bæredygtighedsansvarlig i LAUFEN Nordic

Et naturligt næste skridt

Ved at sikre at plasten kan genanvendes i nye produkter reduceres CO₂-udslippet. LAUFEN arbejder i forvejen blandt andet med kildesorterende toiletter og genanvendelse af urin til gødning. Derfor var der heller ikke langt fra tanke til handling.

”I LAUFEN har vi allerede fokus på genanvendelse af vand, varme og blandt andet gamle gipsforme i vores produktion. Derfor er det her et naturligt næste skridt,” mener Anja Aabye.

Tankegangen går igen ikke bare hos LAUFEN, men i byggebranchen generelt. Nye certificeringsregler for bæredygtigt byggeri, øget fokus på bortskaffelse af affald og producenters ansvar gennem produkternes fulde levetid – det hele er del af en udvikling, der skal sikre en grønnere fremtid.

”Især plastik fylder meget for mange. Vi kender alle til problemer med mikroplast til lands og til vands. Derfor rammer projektet også noget, som de fleste ved er en udfordring. Installatøren kan se sig selv i det. Forbrugeren får øget incitament til at skifte gammelt ud med nyt. Alle får mulighed for at bidrage til udviklingen på en simpel og overskuelig måde,” siger Anja Aabye.

Cyklisk proces og socialøkonomisk perspektiv

  1. Som led i forsøgsprojektet har LAUFEN siden august 2021 opsat særlige butiksstandere – såkaldte dropbokse – på 10 udvalgte grossistlokationer, hvor håndværkere kan deponere gamle plastikcisterner, når de kommer ude fra kunderne.
  2. Fra grossisten køres cisternerne til beskyttet værksted i Præstø, hvor de som led i et socialøkonomisk initiativ skilles ad. Tilsvarende kommer et beskyttet værksted vest for Storebælt til at stå for den del, der fortrinsvis indsamles i Jylland, så nærheden fremmes og transporten minimeres.
  3. Stena Recycling indsamler plastikcisternerne, kværner og omdanner dem til genanvendelige plastic pellets, som efterfølgende sendes til Stena Recyclings samarbejdspartnere, hvor de indgår i fremstillingen af nye produkter.

Slutteligt ender plastpellets hos plastproducenterne, hvor de atter indgår i nye plastprodukter.

Anja Aabye, Bæredygtighedsansvarlig i LAUFEN Nordic

“Installatørerne er glade, grossisterne er glade, og så har vi endda et socialøkonomisk perspektiv i forsøgsprojektet, fordi vi samarbejder med nogle udsatte borgere, som kan se, at de også er med til at gøre en forskel. Sådan kan man måske ikke gøre alle steder, og derfor undersøger vi nu, hvordan konceptet bedst kan opskaleres og udrulles i andre lande”

Anja Aabye, Bæredygtighedsansvarlig i LAUFEN Nordic

Laufen samarbejde

Fra rest til ressource

En lavpraktisk udfordring i forsøget er cisternernes rejse fra forbruger til genbrug. Nogle installatører kører direkte på genbrugspladsen, men flere og flere sorterer på egen matrikel.

Derfor sigter LAUFEN nu også mod opstilling af dropbokse direkte hos installatørerne. Det spiller ind i det overordnede mål om genanvendelse af de såkaldte EOL-produkter. EOL står for ’end of life’, altså udtjente eller udfasede produkter.

Også hos Stena Recycling glæder man sig – og ser frem til forhåbentlig at udrulle projektet i nogle af de markeder i Norden og Europa, som LAUFEN og Stena er fælles om.

Jakob Linnet, Filialchef i Stena Recycling Køge

“De forskellige samarbejder mellem Stena Recycling og LAUFEN er udtryk for den omstilling, der generelt foregår i industrien. LAUFEN har et stort ønske om at gå forrest, når det gælder genanvendelse af restmaterialer. Vi har vi den fornødne viden og organisation til at omsætte gamle produkter til nye. På den måde er vi fælles om opgaven, og der er en naturlig cirkularitet”

Jakob Linnet, Filialchef i Stena Recycling Køge

Stena Recycling bygger på årtiers ekspertise inden for alle materialefraktioner: plast, pap, papir, metaller, farligt affald, batterier etc.

Med materialeeksperter, et landsdækkende filialnetværk og et bredt netværk af specialiserede samarbejdspartnere i ind- og udland har Stena Recycling et højt hands-on vidensniveau om hvordan man i praksis sikrer, at ressourcer kan anvendes igen og igen. Det er en kæmpe fordel for de virksomheder, der ønsker at fremme en bæredygtig udvikling og bidrage til at reducere CO₂-udslippet.

Frem for at anvende klodens begrænsede ressourcer, sikrer virksomheders partnerskaber med Stena Recycling, at brugte materialer, indsamles, sorteres og forarbejdes, så materialerne får nyt liv i nye produkter og løsninger.

Stena Recycling og LAUFEN samarbejder i forvejen om flere projekter med grønne perspektiver. Blandt andet henter Stena for tiden overskydende materiale fra et stort LAUFEN-byggeprojekt i det jyske. Det er netop denne tankegang på tværs af værdikæden – at andre kan bruge det, man ikke selv kan bruge – der også ligger til grund for forsøgsprojektet om genanvendelse af plastikcisterner.

Fakta

  • I 2020 blev 245.500 gulvstående og 103.500 væghængte toiletter udskiftet i Danmark.
  • Det nye samarbejde mellem Stena Recycling og LAUFEN er det første af sin art på området.
  • Samarbejdet har til mål at sikre at ca. 87% af plasten fra de indsamlede plastikcisternerne kan genanvendes.
  • Forventningen i den indledende forsøgsperiode er at indsamle og genanvende 1.000 plastcisterner i 2022.
Del artikel