Nyheder & Indsigt

Privat dansk partnerskab vil genanvende 50 tons plastposer

text

“Vi støtter aktivt op om FN's verdensmål og arbejder dagligt på at fremme en grøn og bæredygtig forbrugeradfærd. Derfor opfatter vi det som et oplagt træk af vi indgår i partnerskaber, der udvikler og fremme løsninger, som sikrer at plastfolie fremover kan genanvendes og dermed indgå i en cirkulær økonomi.”

Mikkel Pilemand, kommerciel direktør i nemlig.com

Nemlig.com ville finde en løsning, hvor plastfolien i højere grad kunne genanvendes. Derfor trak nemlig.com på Stena Recycling specialister for at skabe mere værdi gennem bedre genanvendelse. Samarbejdet har givet værdi, både i retning af anderledes medarbejder- og kundeadfærd, oplever man hos nemlig.com.

Det innovative genanvendelsessamarbejde skal vise danske forbrugere at det er muligt at genanvende langt mere plastfolie. Når nemlig.com henter de blå plastkasser tilbyder chaufførerne samtidig at tage den tomme plastfolie med retur. Efter at chaufførerne har indsamlet plastfolien tager Stena Recycling over, afhenter, kvalitetssikrer og afregner efter aftale. På den måde sikrer nemlig.com at Stena Recycling modtager en ensartet mængde plastfolie af høj kvalitet, der er nemmere at anvende.

TEKNOLOGICENTER GENVINDER 97% AF PLASTAFFALDET

Herefter sendes folien til plasteksperter på Stena Nordic Recycling Center (SNRC), der er et stort teknologisk plastgenvindingsanlæg i Halmstad på Sveriges sydlige vestkyst, hvor kvaliteten checkes inden videre forarbejdning i det omfattende teknologitunge anlæg.

I løbet af de senere år har Stena Recycling investeret mere end 1 mia. SEK i SNRC. På SNRC forædler Stena Recycling årligt 10.000 tons blød plast – herunder folieplastikposer fra nemlig.com Med en genvindingsgrad på 97% er SNCR yderst effektivt. Af de 10.000 årlige tons blød plast stammer ca. 3.000 tons fra Danmark.

På SNCR bliver den bløde plast yderligere finsorteret, behandlet, renset for derpå at ende som plastik pellets i forskellige farver, så de kan indgå i nye produkter. Via Stena Recyclings samarbejdspartner, Trioplast, anvendes det genvundne plast bl.a. til affaldssække, plastikasser, stoler, kurve, støjhegn, urtepotter m.m.

Men for at plasten kan genanvendes og bruges til nye produkter, fordrer det at plastaffaldet er ensartet og dermed sorteret ordentligt. 80% af et produkts miljøpåvirkning afgøres på tegnebrættet. Derfor er det vigtigt at de plastholdige produkter er designet, udviklet og fremstillet så optimalt som muligt: de skal kunne efterfølgende adskilles, sorteres og håndteres i lukkede kredsløb for at materialerne kan genanvendes.

Samtidig med at man har et højteknologisk anlæg i ryggen har Stena Recycling en tæt dialog med sine kunder. Her sikrer Stena Reyclings materialeeksperter gennem kvalificeret og proaktiv rådgivning at det bliver nemt og enkelt for kunderne at genanvende affald i det daglige så det omdannes til ressourcer.

DESIGN FOR RECYCLING OG BEDRE SORTERING

Men genanvendelse af plastfolie kræver helt klare procedurer og velfungerende sorteringsforløb. For plastfolie kan kun genanvendes hvis det er så ensartet og af så høj kvalitet som muligt. Derfor er partnerskabsmodellen udviklet til at sætte ind flere steder i værdikædeprocessen.

Før nemlig.com besluttede at anvende plastfolien har Stena Recyclings eksperter eksempelvis været i dialog med nemlig.com og har rådgivet om hvordan plastposerne designes, produceres og indsamles, så de kan genanvendes.

Dermed er Stenas know how med til at understøtte nemlig.coms innovationsprocesser i retning af reduceret emballageomfang. For mens produkterne på traditionelle supermarkeders hylder er farvestrålende og omfattende for at kunne stå sig godt i kampen om forbrugernes opmærksomhed er emballageomfanget minimalt hos nemlig.com.

Mindre emballage reducerer CO₂ udslippet, og derfor er det kerneopgave for nemlig.com konstant at minimere emballagemængderne og bidrage til at onlinesupermarkedet lever op til et klimamæssigt ansvar.

Et godt samarbejde

“Også når det handler om plastfolie bør høj kvalitet være det centrale pejlemærke. Cirkulær økonomi skærper kravene til alle led i værdikæden. Vi skal bruge så få og så rene plastsorter som muligt i vores emballage og vores produkter. Hvis vi fokuserer på at sikre høj kvalitet, ændrer vi plastaffald fra spild til en værdifuld ressource, og dermed åbner vi op for langt flere genanvendelsesgrader,” siger Ulf Arnesson, CEO Stena Recycling A/S.

“For at ændre forbrugernes syn på plastik og gøre materialet til en ressource, så skal vi sammen tage ansvar for hele værdikæden. Man kan kalde Stena Recycling for vores stifinder i en cirkulær økonomi. Via samarbejdet tager vi ikke kun ansvar for indsamling af plastposerne i forhold til vores kunder. Vi supplerer og aflaster den kommunale affaldsindsats, og sikrer en proces, der gør at plastaffald kan indgå i loopet igen og igen,” siger Mikkel Pilemand.

“Dette er et godt eksempel på et velfungerende kunde-samarbejde. Med samarbejdet med nemlig.com ønsker Stena Recycling at vise at ansvarlige forbrugere kan gøre meget, hvis vi bliver bedre til at indsamle og sortere vores plast. Er du kunde hos nemlig.com kan du gøre klimaet en tjeneste ved at returnere plastfolien til chaufføren. Så sikrer vi at plastaffaldet genanvendes,” siger Søren Keller, plastekspert hos Stena Recycling A/S.

Del artikel