Nyheder & Indsigt

Skræddersyet totalløsning sikrer Novozymes kapacitet og lettilgængelighed on site

Fremmer medarbejderinddragelsen

Nærheden og tilgængeligheden gør det let at inddrage medarbejderne i målet om at omdanne spild til flere ressourcer og øge genanvendelsen af råstoffer.

Samtidig har Novozymes hele tiden faglig ekspertise lige ved hånden, og så er der kort reaktionstid fordi Novozymes løbende kan trækkes på Stena Recyclings store netværk af eksperter.

Thomas Mose Egebjerg Poulsen, Facility Services Project Coordinator, Novozymes

“Samarbejdet med Stena Recycling er en del af vores triple-bottom-line tilgang, og målet om at sortere endnu bedre og dermed øge muligheden for genanvendelse samt om at reducere transporten relateret til affaldshåndteringen er væsentlig for os. Vi anser etableringen af vores affaldsstation for en investering i en bedre fremtid.”

Thomas Mose Egebjerg Poulsen, Facility Services Project Coordinator, Novozymes

Ud over effektivt at håndtere spild fra produktionen i Bagsværd fragtes produktionsspild fra Novozymes’s afdelinger i Lyngby og København til affaldsstationen i Bagsværd, hvor det finsorteres.

Løsningen sikrer både mindre transportbelastning og øget genanvendelse af flere ressourcer, som kan indgå i værdikæden i form af nye produkter.

Efter at samarbejdet startede er genanvendelsesgraden af materialer på to år øget. Den 12.000 kvm. store affaldsstation består af en række mindre og tydeligt opmærkede containere, som er særligt indrettet efter Novozymes’ affaldstyper og sorteringsbehov. Det gør det nemt at aflevere affaldet i så rene og klart opdelte sorteringer som muligt.

Lettilgængelig viden i hverdagen

To medarbejdere fra Stena Recycling er ansvarlige for pladsen i Bagsværd i hverdagen.

Ud over at de dagligt indsamler affald og restprodukter fra små containere, der er opstillet centrale steder på Novozymes’ område, er de to medarbejdere også altid tilgængelige.

Er der spørgsmål, Stena Recyclings medarbejdere ikke lige kan svare på, kan de hurtigt trække på Stena Recyclings store netværk af eksperter.

I praksis betyder det, at Novozymes hele tiden har faglig ekspertise lige ved hånden, og at der er kort reaktionstid. Eksempelvis hvis man skal finde ud af om en given affaldstype – f.eks. plast – bedst kan genanvendes.

Thomas Mose Egebjerg Poulsen, Facility Services. Project Coordinator, Novozymes.

“Vi ønsker at optimere vores affaldshåndtering og samtidig at inspirere vores medarbejdere til at sortere bedre”

Thomas Mose Egebjerg Poulsen, Facility Services. Project Coordinator, Novozymes.


Fra rest til ressource - Tre klare forklaringer


1

Affaldsmængderne er faldet væsentligt: fra 80 tons til 67 tons. årligt. Samtidig øges genvindingsgraden: flere materialer kommer nu tilbage i værdikæden ved at blive omdannet til ressourcer. I 2020 var det 14 tons af de 80 tons, der blev genanvendt. I 2022 var det 21 tons ud af 67 tons.

2

Transportomfanget er minimeret med knap 12.000 årlige tømninger sammenlignet med den aftale Novozymes havde med den hidtidige operatør. Hvor der tidligere blev kørt mange unødvendige ture med halvfyldte varebiler, følger transportmønstret i dag behovet frem for et fast ugeskema.

3

Novozymes’ medarbejdere involveres aktivt i processen. Det styrker engagementet og ejerskabet til den nye affaldsløsning. En tæt dialog og høj gennemsigtighed sikrer løbende overblik over konkrete reduktioner og forbedringer, der gavner både klimaet og koncernen.

Op I affaldshierarkiet:

Konkrete eksempler fra samarbejdet mellem Novozymes og Stena Recycling

  • Salt: Brugt salt anvendes nu i høj grad til jordforbedring. I 2020 blev 9.505 kg. salt sendt på deponi. I 2022 var tallet reduceret til 1.413 kg.
  • Big bags med plastfolie: Hvor der i april 2020 blev indsamlet 3.755 kg. big bags med plastfolie, hvoraf de 3.320 kg blev genanvendt, blev der i april 2022 indsamlet 5.375 kg. hvoraf de 5.361,50 kg. blev genanvendt.
  • Labels og bagsidepapir fra mærkater: Rester fra labels og mærkater indsamles og bliver genanvendt.
  • Plast: Plast opdeles fremover i forskellige plasttyper for optimal genanvendelse.
  • Håndtering af farligt affald: Ved hjælp af gule spande og en udførlig instruktionsvideo er Novozymes’ medarbejdere blevet bedre til at sikre, at farligt affald altid forsegles korrekt og forsvarligt. Stena Recyclings gule spande kan let og enkelt stables i højden, så pladsen udnyttes optimalt.

Stigende krav skærper behovet for løsninger

Der er stigende branche- og lovgivningsmæssige krav til leverandører i hele værdikæden for at begrænse ressourcespild. Det gælder bl.a. høje dokumentationskrav til renhed i plast og hvor emballagesammensætningen er vigtigt for slutproduktet. Bredt i industrien oplever man et stort fokus på vidensdeling og sparring for at finde løsninger der bedre kan genanvende komplekse produkter.

  • Kan vi genanvende fremfor at indkøbe jomfrueligeprodukter, er vi nået et skridt nærmere en cirkulær økonomi og reducering af ressourcer.

  • I fremtiden kunne det også tænkes, at man eksempelvis indkøber genanvendte bigbags og ikke går i detaljer om bigbaggen nødvendigvis skal være enten hvid eller lysegrå.

Del artikel