En person, der smider en metaldåse i skraldespanden
Nyheder & Indsigt

Closed loop-partnerskab med Vestforbrænding

Et år efter samarbejdets start viser resultaterne sig

7% øget genanvendelse

8% bedre energiudnyttelse

SAMARBEJDET LØFTER AFFALDSHIERARKIET

Vestforbrændning er en markant aktør på affaldshåndteringsfeltet med deres store erfaringer fra håndtering af skrot og affald forskellige steder i affaldets “rejse” fra start til slut.

I år er det præcis 50 år siden Vestforbrænding, som kommunalt ejet forbrændingsanlæg etableredes. Formålet i dag er det samme, som det var i 1970: effektiv håndtering og omdannelse af affald til energi. I dag håndterer Vestforbrænding affald for 950.000 borgere i 19 kommuner.

Med tiden er kravene til bæredygtighed skærpet. Mere end nogensinde tidligere handler det om at reducere omfanget af affaldsmængder, der brændes af og omdannes til energi.

Hensynet til at en endnu større del af affaldsmængden i stedet kan genanvendes og indgå i nye produkter vejer tungere og tungere.

Godt samarbejde

“Samarbejde, ambitiøse investeringer og høj materialemæssig know how er forudsætningerne for at reducere CO₂ forbruget og øge genanvendelsesmulighederne. Det bekræfter samarbejdet med Vestforbrænding.”

- Henrik Grand Petersen, CEO hos Stena Recycling A/S

INVESTERER: VEJEN TIL STØRRE GENANVENDELSE

Det handler om at give affaldet øget samfundsmæssig værdi ved at forlænge materialers levetid og fremme energiudnyttelsen i afbrændingsprocessen. Værktøjerne er investeringer i teknologi, know how og øget sporbarhed. Det nye initiativ gavner både kunder, samfundet og klimaet.

Sortering er netop kernen i det udvidede samarbejde mellem Vestforbrænding og Stena Recycling - kvalitetssortering er nemlig forudsætning for at de enkelte materialer kan indgå i andre produkter, og ved at de rester, der ikke kan genanvendes, er mere ensartet opnår man samtidig en mere effektiv energiudnyttelse.

Der er ingen grund til at lade flammerne fortære væsentlige ressourcer, hvis de i stedet kan gøre nytte i andre produkter. Det er baggrunden for de to virksomheders samarbejde på jern- og metalområder, der betyder, at Stena Recyclings avancerede afdeling i Grenå årligt håndterer 17.000 tons jern og metal, som Stena Recycling modtager fra Vestforbrænding.

Et vigtigt samarbejde

“De mål og resultater, Stena Recycling og Vestforbrænding i fællesskab har sat og skabt understreger potentialet i offentligt privat samarbejde på affaldshåndteringsområdet. Ved at vi samarbejder om håndtering af de globale bæredygtighedsudfordringer kan vi nå langt.”

- Steen Neuchs Vedel, Adm. direktør hos Vestforbrænding

CLOSED LOOP SIKRER GENANVENDELSE OG BEDRE ENERGIUDNYTTELSE

Det udvidede samarbejde har introduceret et såkaldt “closed loop”. Det betyder, at de materialer, Stena Recycling modtager fra Vestforbrænding nu adskilles fra de affaldsmængder, Stena Recycling håndterer for andre virksomheder.

Vestforbrænding

Med udviklingen af closed loop opnår Vestforbrænding et bedre indblik, som gør, at man bedre kan rådgive danske husstande og skrotvirksomheder i initiativer, der gør, at man inden for f.eks. specifikke geografiske områder eller brancher bliver i stand til at sortere sit affald bedre fremover.

De renere mængder gennem bedre sortering sikrer både højere genanvendelsesgrader og en mere effektiv energiudnyttelse gennem bedre afbrænding.

Oprindeligt blev 78% af det skrottede jern og metal genanvendt. Det var målet at det nye samarbejde skulle øge genanvendelsen og sikre at 82% af jern- og metal blev genanvendt. Samtidigt skulle samarbejdet resultere i en forbedring i afbrændingen på 5%.

Nu kan man konstatere at samarbejdet har haft effekt. Samarbejdet har sikret øget genanvendelse. I stedet for de oprindeligt 78% % genanvendes 85% af de 17.000 tons jern og metal. Dermed er genanvendelsesprocenten øget med 7%. Samtidig har sorteringen medført at affaldet, der afbrændes, er blevet 8% mere effektive. Det dokumenterer tal fra Stena Recycling.

Del artikel