Nyheder & Indsigt

Materialeekspertise frigiver skjult værdi

Der er altid alternativer

Stena Recycling er opmærksom på den voksende interesse inden for fremstillingsindustrien for at forbedre bæredygtigheden, og mange virksomheder søger at forfølge en politik med nul deponering af affald. Opfyldelse af disse mål betyder at flytte materialer opad i affaldshierarkiet, omdanne affald til ressourcer og effektivt kommunikere bæredygtighed gennem miljø- og regnskabsrapportering.

- Hos Stena Recycling tror vi på, at alt er en ressource. Intet, der kan genanvendes, bør ende på en losseplads. Det er altid muligt at finde genbrugsalternativer... og det skaber indtægter, siger Peter Andersson.

At opbygge et mere bæredygtigt samfund handler om at omdanne affald til værdifulde råmaterialer, som igen bliver til nye produkter. Produktion af 1 ton jern ved genanvendelse reducerer kuldioxidemissionerne med over 1 ton. Stena Recycling søger at bruge ressourcerne mere effektivt og reducere udledningen af kuldioxid, der bidrager til den globale opvarmning. 

Arbejde med Stena Recycling

Når Peter Andersson og hans team besøger en virksomheds lokaliteter, starter de med at undersøge og analysere de aktuelle udfordringer og samarbejde med kunden om at identificere udviklingsmuligheder.

- Vi har en langsigtet tilgang til de partnerskaber, vi indgår med vores kunder. Vi kan hurtigt identificere de mest presserende problemer og oprette nye procedurer for at løse dem, men i sidste ende handler det om løbende forbedringsarbejde og optimering af processer, siger Peter Andersson.

Det tager tid at udvikle de mest effektive løsninger og opbygge et stærkt samarbejde. Det betyder, at vi skal være lydhøre, kreative og frem for alt åbne. En vigtig del af vores samarbejde er at øge viden om genbrug og bæredygtighed hos kundens medarbejdere ved at tilbyde uddannelse af medarbejdere på stedet.

- Forbedrede sorteringsprocedurer giver bedre overvågning af ressourcestrømme. Et generelt tip er at bruge en beholder til hver materialetype, siger Peter.

Del artikel