Nyheter & Innsikt

Materialekspertise frigjør skjulte verdier

Det finnes alltid alternativer

Stena Recycling er klar over en økende interesse i produksjonsindustrien til å forbedre bærekraften, og mange selskaper ønsker et mål om null deponi. Å oppfylle disse målene betyr å flytte materiale oppover i avfallshierarkiet, gjøre avfallet om til ressurser og effektivt kommunisere bærekraft gjennom miljø- og økonomirapportering.

– I Stena Recycling mener vi at alt er en ressurs. Ingenting som kan gjenvinnes skal havne på et deponi. Det er alltid mulig å finne gjenvinningsalternativer ... og det genererer inntekter, sier Peter Andersson.

Å bygge et mer bærekraftig samfunn innebærer å gjøre avfall om til verdifulle råvarer, som igjen blir til nye produkter. Å produsere ett tonn jern ved gjenvinning reduserer karbondioksidutslippene med over ett tonn. Stena Recycling ønsker å bruke ressursene mer effektivt og redusere utslippene av karbondioksid som bidrar til global oppvarming. 

Samarbeide med Stena Recycling

Når Peter Andersson og teamet hans besøker et anlegg, starter de med å undersøke og analysere de nåværende utfordringene og samarbeider med kunden for å identifisere utviklingsmuligheter.

– Vi har en langsiktig tilnærming til partnerskapene vi inngår med kundene våre. Vi kan raskt identifisere de mest presserende problemene og skape nye prosedyrer for å løse dem, men til syvende og sist handler det om et kontinuerlig forbedringsarbeid og optimalisering av prosesser, sier Peter Andersson.

Det tar tid å utvikle de mest effektive løsningene og bygge et godt samarbeid. Det betyr at vi må være lydhøre, kreative og fremfor alt åpne. En viktig del av samarbeidet er å øke kunnskapen om gjenvinning og bærekraft blant de ansatte hos kunden ved å tilby opplæring på stedet.

– Forbedrede sorteringsprosedyrer gir bedre overvåking av ressursflyten. Et generelt tips er å bruke en beholder til hver enkelt materialtype, sier Peter.

Del artikkel