Nyheter & Insikter

Materialexperten som hittar dolda värden

Det finns alltid alternativ

De senaste fem åren har Stena Recycling märkt ett starkt intresse från den tillverkande industrin för miljöfrågor och en vilja att bli helt deponifria. Man vill klättra i avfallstrappan, transformera avfall till tillgångar och kommunicera mer om hållbarhet i sina miljörapporter och årsbokslut.

- Vi på Stena Recycling anser att allt är resurser. Ingenting som kan återvinnas ska hamna på deponi. Det går alltid att hitta återvinningsalternativ. Och här finns pengar att tjäna, menar Peter Andersson.

När restmaterial blir till nya råvaror och som i sin tur blir till nya produkter på marknaden bidrar de till ett mer hållbart samhälle. Återvinning av 1 ton järn sparar över 1 ton koldioxidutsläpp. Genom återvinning skapar Stena Recycling ett mer effektivt resursutnyttjande och undviker skadliga koldioxidutsläpp som bidrar till global uppvärmning.

ATT SAMARBETA MED STENA RECYCLING

Bland det första som Peter Andersson och hans team gör när de kommer ut till ett företag är att undersöka och analysera befintliga utmaningar. Tillsammans med kunden identifieras utvecklingsmöjligheter.

- Att vara partner med Stena Recycling bygger på långsiktighet. Vi kan snabbt identifiera de mest akuta åtgärderna och skapa nya rutiner för kunden men därefter handlar det om att ständigt komma med nya förbättringslösningar och optimera processerna, säger Peter Andersson.

Att utveckla de bästa lösningarna och samarbetet i sig tar tid och att vara lyhörd, kreativ och öppen är ledorden. En annan viktig sak för ett gott samarbete är kundens kompetens inom återvinning och hållbarhet. För att ge stöd utbildar Stena Recycling kundens medarbetare på plats vilket är uppskattat.

- Med nya rutiner skapas snabbt en bättre kontroll på resursflödena. Ett generellt råd är att alltid använda samma behållare till samma material, menar Peter.

95 Stenafilialer

Stena Recycling har medvetet etablerat filialer på närmare hundra platser i Sverige för att alltid finnas nära kunderna.

- Vi har även investerat rejält i ny modern teknik för att kunna öka återvinningsgraden men viss expertkunskap kan aldrig ersättas av teknik. Det behövs år av erfarenhet och ett kreativt sinne för att hitta de dolda värdena, säger Peter Andersson.

Dela artikel