Nyheter & Innsikt

Re<turn to the future>

Erik Severinsson ved åpningen av Stena Battery Recycling Center i Halmstad, Sverige

Det er nå det skjer. Vanligvis når du snakker om disse tingene, presenterer du en plan. Her presenterer vi et anlegg.

Erik Severinsson, Head of Strategy & Program Management at Volvo Cars

En persons silhuett ved åpningen av Stena Battery Recycling Center i Halmstad, Sverige
Publikum på åpningen av Stena Battery Recycling Center i Halmstad, Sverige

Se hele direktesendingenog få innsikt i hvordan vi kan bidra til mer bærekraft

Hvordan håndterer vi batterier på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte? I direktesendingen av arrangementet kan du lytte til noen av bransjens ledende eksperter som vet alt om gjenvinning av batterier og fremtidens mobilitet.

Vårt nye gjenvinningsanlegg er et bevis på hardt arbeid og engasjement fra alle som er involvert i prosjektet, fra designere og byggherrer til ingeniører og teknikere som skal drifte anlegget. Vi er sikre på at anlegget vil spille en viktig rolle i å redusere avfall og fremme sirkularitet, ved å behandle en lang rekke avfallsmaterialer mer effektivt og maksimere potensialet for gjenvinning og gjenbruk.

Vi er imidlertid klar over at åpningen av anlegget bare er begynnelsen. Som selskap er vi opptatt av å fremme sirkularitet og bærekraftig praksis i større grad. Vi mener at utdanning og bevissthet er avgjørende for å nå dette målet, og vi er opptatt av å dele vår kunnskap og ekspertise med andre for å fremme bærekraftig praksis på en bredere måte.

Vårt engasjement for bærekraft gjenspeiles i alt vi gjør, fra gjenvinningsoperasjoner til partnerskap med andre organisasjoner og interessenter. Vi tror at ved å samarbeide, kan vi oppnå en mer bærekraftig og rettferdig fremtid for alle.

Vidt overblikk over ekspertdiskusjonen under åpningsarrangementet på Stena Battery Recycling Center i Halmstad i Sverige

AGENDA for arrangementet

VELKOMMEN OG INNLEDNING

Grunnen til at vi gjør dette. 
Marcus Martinsson, Product Area Manager for batterier, Stena Recycling
Kristofer Sundsgård, President og CEO i Stena Metall og Stena Recycling

DE SOM TENKER. DE SOM GJØR. EKSPERTENE. 

Lytt til eksperter som snakker om fremtidens bilbatterier og hvordan de kan bidra til å skape et sirkulært samfunn.
Thore Sekkenes, Program Director hos European Battery Alliance
Erik Severinson, Head of Strategy & Program Management i Volvo Cars
Anna Henstedt, Head of Environment, International Legislation and Research & Development i Mobility Sweden AB
Marcus Martinsson, Product Area Manager for batterier, Stena Recycling
Kristofer Sundsgård, President og CEO i Stena Metall og Stena Recycling

Ledet av moderator, Anna Olin Kardell

STOR ÅPNINGSSERMONI

La oss trykke på knappen.
Dan Sten Olsson, CEO i Stena AB og styremedlem i Stena Metall AB
Daniel Westlén, Statssekretær i Klimat- og näringslivsdepartementet
Stefan Pålsson, kommunstyrelsens ordfförande i Halmstad kommune

En lastebil som leverer et brukt bilbatteri på åpningsarrangementet til Stena Battery Recycling Center i Halmstad, Sverige
Thore Sekkenes ved åpningen av Stena Battery Recycling Center i Halmstad, Sverige
Del artikkel