Kvinne som står i et kjøpesenter
Nyheter & Innsikt

Næringsmiddelindustrien er best på å gi informasjon om produktets resirkulerbarhet

Panel fra Circular Initiative 2023

Mats Olausson

Seniorrådgiver i Climate & Sustainable Finance i SEB

Madeleine Gilborne

Head of Clean Technologies & VP Energy Division i Alfa Laval

Åsa Granli

Head of Energy Efficiency i ABB

Samarbeid på tvers av bransjer

«Vi mener at alle bransjer har noe å lære av hverandre. Næringsmiddelindustrien og klesindustrien skal kunne inspirere andre mht. hvordan de kan arbeide for å nå ut til forbrukerne.» 

Anna Sundell, leder for bærekraft og kommunikasjon i Stena Recycling Sverige


Nøkkeltall fra Circular Voice om dette temaet


68%

mener at resirkulerbarheten til et produkt er viktig eller svært viktig

72%

av kvinnene anser resirkulerbarhet som viktig, sammenlignet med 64 % av mennene

56%

mener at næringsmiddelindustrien gjør en god jobb med å informere om resirkulerbarhet

32%

mener at bilindustrien er dårlige til å informere om resirkulerbarhet

Hvor gode de ulike bransjesektorene er til å gi informasjon om hvor resirkulerbare produktene deres er (%)  

  B2B (dårlig) T2B (god) Forskjeller mellom landene
Mat 17 % 56 % Høyere i SE og lavere i FI
Klær 22 % 50 %  
Elektronikk 22 % 48 % Høyere i PO og NO, lavere i SE og DE
Kjøretøy 32 % 38 %  
Sports- og fritidsutstyr   30 % 37 % Lavere i SE og FI
Møbler 29 % 31 % Litt lavere i SE og FI
Del artikkel