Hver kilowatt og kilo materiale vi kan spare sammen, er viktig. Vi kaller det Re-Made to matter.
Nyheter & Innsikt

Re-made to matter

Fordelene ved gjenvinning

Energieffektiv teknologi har potensial til å redusere 40 % av de globale karbonutslippene!

Energieffektiv bransje

Alfa Laval er verdensledende innen varmeoverføring, separering og væskehåndtering. De innovative varmevekslerne muliggjør betydelige energiforbedringer i bransjen. Dette er en måte å redusere kostnader på grunn av energitap og redusere klimaavtrykket. Energieffektiv teknologi har potensial til å redusere 40 % av de globale karbonutslippene!
Stena Recyclings prosesser i Sverige muliggjør opptil 100 % resirkulering.

Opptil 100 % resirkulering

De utskiftede varmevekslerne samles i et utvekslingsprogram. Stena Recyclings prosesser i Sverige muliggjør opptil 100 % resirkulering. Løsningen hindrer et sekundært marked der gamle varmevekslere spres til land hvor de fortsetter å forårsake energitap og enda høyere karbonutslipp. De resirkulerte varmevekslerne blir til førsteklasses råmaterialer og kan også brukes i nye Alfa Laval-produkter. På denne måten holder råmaterialet seg i sløyfen.
Når et gjenvunnet materiale brukes til å lage et nytt produkt, spares naturressurser og energi.

Gjenvinning sparer energi og reduserer forurensning og utslipp

Når et gjenvunnet materiale brukes til å lage et nytt produkt, spares naturressurser og energi. Dette er fordi gjenvunnede materialer allerede er raffinert og behandlet. Det betyr at den andre gangen er produksjonen renere og har mindre innvirkning på klimaet enn første gang. For eksempel sparer hvert kilo gjenvunnet kobber fem ganger så mye karbonutslipp sammenlignet med kobber laget av jomfruelige materialer.
Del artikkel