Nyheter & Innsikt

Plast: utfordringer og muligheter for bransjen

Hva er de største utfordringene for resirkulering av plast i produksjonsindustrien?

– I dag brukes det for mange typer plast i produksjonen, både i emballasje og ferdige produkter. For at plasten skal kunne resirkuleres effektivt må den sorteres riktig ved kilden. Å ha én avfallscontainer for hver type plast vil ta mye plass og være forstyrrende for produksjonslinjene. Derfor må vi sørge for at det brukes færre plasttyper i produksjonen. Det er en stor utfordring for bransjen.

Resirkulering av plast er mer komplisert enn å resirkulere andre materialer. Hvorfor er det sånn?

– Ofte er det ikke tydelig hvilken type plast vi samler inn. Begrepet plast brukes for å beskrive mange forskjellige materialer, som LDPE, HDPE og PP. Når vi utfører avfallssorteringsanalyser, finner vi mange ulike, umerkede plasttyper i samme container. Hvis vi ikke vet hva det er, kan vi ikke resirkulere det. For å finne effektive løsninger må produsenter, plastleverandører og gjenvinningsselskaper komme sammen og bli enige om hvordan problemet skal håndteres.

Resirkulere plast

Hvordan kan produksjonsindustrien endre seg?

– Produsentene kan kreve mer av leverandørene sine. I dag bruker mange selskaper, helt korrekt, produktemballasje som kan gjenvinnes. Plast, bølgepapp og stål kan imidlertid bare gjenvinnes når de separeres, ikke hvis de blandes. Det hele kompliseres ytterligere hvis du har tusenvis av leverandører som bruker ulike typer plast i emballasjen. Produsentene må være mer spesifikke når det gjelder hva de ønsker av leverandørene sine. De kan for eksempel kreve at all emballasje skal være laget av gjennomsiktig LDPE-plast.

Er det noe du absolutt bør unngå?

– Det er for eksempel vanskelig å analysere og sortere svart plast, da måleutstyret ikke registrerer den. Farget plast reduserer generelt muligheten for gjenbruk betydelig, siden fargen ikke kan fjernes. Generelt sett er gjennomsiktig plast det enkleste å gjenvinne og har størst gjensalgsverdi. Vi bør prøve å bruke standardisert plast som inneholder så lite tilsetningsstoffer, farge, luft og kjemikalier som mulig. 

Kan du gi et eksempel på god plastgjenvinning?

– En av våre store industrikunder bruker samme type hardplast i all sin solide emballasje – brettene og boksene som brukes til å sende materialer mellom de ulike selskapene, fabrikkene og leverandørene deres. Brettene gjenbrukes hundrevis, om ikke tusenvis, av ganger. Når de blir slitte og ødelagte, sendes de til gjenvinning og blir til ny plast. Dette er et godt eksempel på en fungerende sirkulær flyt. Når plasten må sorteres og vaskes, blir bearbeidingen mer komplisert, kostbar og krever ny teknologi.

Hva er de mest åpenbare trendene innen plastforbruk?

– Forbrukerne kommer til å kreve mer av plastprodusentene. Vi vil oppleve at det stilles spesifikke krav til et bredere spekter av produkter, slik tilfellet er i næringsmiddelindustrien i dag. Dette skjer allerede innen klesproduksjonen, med større krav til økologiske og gjenvunnede produkter. Vi forventer at svenske produsenter ber leverandørene sine om å produsere mer plast fra gjenvunnede materialer, akkurat som de gjør med andre materialer i dag. 

Fire tips til bransjen

  • Bruk gjennomsiktig plast der det er mulig – unngå svart plast helt.
  • Bruk så få forskjellige plasttyper som mulig.
  • Overvåk plasttypene du arbeider med for øyeblikket.
  • Spesifiser til leverandørene hvilke typer plast du trenger. Bruk for eksempel én type plast til alt emballasjemateriale.

Christoffer Wahlborg er bransjeleder for for Stena Recyclings kunder innen bilproduksjon. Han følger med på trender og utvikler tjenester for kunder i denne sektoren.

Del artikkel