Plastpellets av återvunnen plast från Stena Recycling
Nyheter & Insikter

Plast inom industrin – utmaningar och möjligheter

VILKA ÄR DE STÖRSTA UTMANINGARNA VAD GÄLLER PLASTÅTERVINNING INOM TILLVERKNINGSINDUSTRIN?

– I nuläget finns det för många plastsorter längs en produktionslina, ända från emballage till färdiga produkter. För att det ska gå att återvinna plasten på ett effektivt sätt behöver den sorteras ordentligt från början. Samtidigt skulle det aldrig gå att ha 15 återvinningskärl för 15 olika plaster i en fabrik. Därför måste man se till att det finns färre plastsorter längs produktionslinan. Det är en stor utmaning.

ÅTERVINNING FUNGERAR ALLTSÅ INTE LIKA BRA FÖR PLAST SOM FÖR ANDRA MATERIAL. VARFÖR ÄR DET SÅ?

– Ofta saknas det kännedom om vilken typ av plast det är som samlas in. Många använder begreppet plast istället för LDPE, HDPE, PP och så vidare. När vi som återvinningsbolag gör en plockanalys hittar vi massor med olika och omärkta plastsorter i samma kärl. Vet vi inte vad det är kan vi inte återvinna det. För att få till riktigt bra lösningar behöver industri, plaståtervinnare, plasttillverkare och återvinningsbolag mötas och skapa en samsyn kring frågan.

Återvunnen plast

Vad kan tillverkningsindustrin förändra?

– Tillverkarna kan ställa krav på sina underleverantörer. I dag kräver många att emballaget runt en vara ska bestå av återvinningsbart material, men det innebär i princip att det kan bestå av både plast, wellpapp och stål – som alla är återvinningsbara material men inte om de blandas. Arbetet försvåras ytterligare om man har flera tusen leverantörer som använder olika plastsorter i sina emballage. Kraven till en underleverantör borde vara mer specifika som till exempel att emballaget ska bestå av transparent LDPE-plast.

FINNS DET NÅGRA SAKER MAN ABSOLUT SKA UNDVIKA?

– Det är exempelvis svårt att analysera och sortera svart plast, eftersom mätinstrumenten inte fungerar på den. Färgad plast kan inte heller bli transparent igen, så återanvändningsmöjligheterna minskar så fort färg tillsätts. Överlag kan man säga att transparent plast är det som är enklast att återvinna, det är också den typ av plast man får mest betalt för när den säljs vidare. Så enhetlig plast med så få tillsatser och kemikalier - som till exempel färg och luft - som möjligt är det bästa.

FINNS DET NÅGOT EXEMPEL PÅ NÄR DET FUNGERAR SÅ I NULÄGET?

– En av våra stora industrikunder använder till exempel samma hårdplast i allt returemballage av mer gedigen sort, det vill säga hårda plastbackar och lådor som används för att skicka material mellan deras olika bolag, fabriker och leverantörer. Backarna återanvänds hundratals om inte tusentals gånger. När de blir nötta och går sönder skickas de till återvinning och blir till ny plast. Det är ett exempel på ett fungerande cirkulärt flöde. Det är när det krävs sortering och tvättning som det blir mer komplicerat och dyrt, där tekniken behöver utvecklas.

VILKET ÄR DEN TYDLIGASTE TRENDEN NÄR DET GÄLLER PLAST INOM TILLVERKNINGSINDUSTRIN?

– Konsumenterna kommer att ställa högre krav som i större utsträckning berör industrin. Vi kommer att ha särskilda krav på fler produkter, precis som vi i dag har med mat. Vi ser det redan nu med kläder som ska vara tillverkade av ekologiska produkter och återvunna material. Samma sak kommer att ske när det gäller plast inom tillverkningsindustrin. Vi kan förvänta oss att den svenska industrin börjar ställa krav på sina leverantörer om att de ska jobba mer med återvunnet material, precis som de i dag gör med andra materialegenskaper.

4 RÅD TILL INDUSTRIN

  • Använd transparent plast i största möjliga mån, undvik helst svart plast helt.
  • Använd så få plastsorter som möjligt.
  • Ha koll på vilka plastsorter ni arbetar med.
  • Specificera vilka plastsorter som ska användas hos era leverantörer. Kräv till exempel en sorts plast för alla emballage.

Christoffer Wahlborg är branschansvarig för bilindustrin på Stena Recycling. Han utvecklar Stena Recycling AB:s tjänster till bilindustrikunder och har god insikt om aktuella trender inom automotivesegmentet.

Dela artikel