Produksjonsindustrien spiller en viktig rolle i overgangen til en sirkulær økonomi. Likevel snakkes det overraskende lite om gjenvinning av plast og andre materialer.
Nyheter & Innsikt

Stort potensial for kommunikasjon om gjenvinning